Pěchotní vozidla podle dekády

Infantry fighting vehicle (IFV), Armoured fighting vehicle (AFV); Obrněný transportér pěchoty, Armored personnel carrier (APC), Infantry carrier vehicle (ICV);

Éra studené války BMP-3 BTR-80 Type 89 (Mitsubishi)
1990 - 2000 ASLAV Abhay IFV Prototyp (DRDO) BTR-90 Dardo IFV LAV III / LAV VI Kodiak Vextra 105 Warrior 2000
DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační