Armor- Explosive Reactive armor (ERA)

(Explosive) Reactive armor (ERA)
Reaktivní pancéřování

Reaktivní pancíř je doplňkovým prvkem aktivní ochrany tanku. Reaguje na dopad protitankové zbraně (kumulativní hlavice nebo kinetického penetrátoru), jde jí naproti a redukuje energii jejího účinku vlastním protichůdným výbuchem.

Tento princip se proto nazývá Explosive reactive armor (ERA) – explozivní reaktivní pancíř. ERA může být poražen více zásahy do stejného místa, k čemuž vznikly tandemové hlavice. Ty využívají více projektilů tvarovaných explozí za sebou v rychlém sledu, čímž reaktivní pancíř prakticky neutralizují.

ERA typicky sestává z vrstvy výbušiny mezi dvěma stejně tlustými pláty kovu poskládané sendvičovou metodou. Tyto dlaždice ERA jsou vyskládány po povrchu jimi chráněných částí tanku. Jde o ony z fotografií známé bloky / dlaždice / cihly (armor bricks). Při kontaktu se střelou výbušina detonuje a pošle vnější plát kovu proti střele, čímž sníží její ničivý účinek a také ji odkloní jiným směrem. Tím je fyzikálně snížen (rozptýlen) moment síly střely a tedy její ničivý účinek.

ERA byl vyvinut sověty v době tanků T-55 a T-62 a dnes jsou jeho obdoby standardní výbavou všech tanků světa. Z principu fungování je tu ale svízel s tím, že v okamžiku aktivace vzniká život ohrožující zóna pro pěchotu blízko tanku. S nebezpečím aktivace ERA se musí dopředu počítat.

Jsou různé varianty reaktivního pancíře drobně obměňující princip, např. Nevýbušný reaktivní pancíř, který využívá stejného efektu, akorát bez výbušiny, místo ní je mezi dvěma pláty pružná guma. Electric reactive armour se snaží projektil předčasně vypařit obřím výbojem el. Energie, Directed energy reactive armour je na pořád stejném principu, ale bez plátů, tedy působí proti střele čistě energií výbuchu.

Zdroje

https://www.thedrive.com/the-war-zone/8144/u-s-army-m1-abrams-tanks-in-europe-are-getting-explosive-reactive-armor

https://en.wikipedia.org/wiki/Reactive_armour

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Velmi špatné počasí velmi nepříznivě ovlivňuje volební účast a sice bohužel ne stejně pro všechny volební skupiny.
Žantovský nad brexitem