Amphibious Combat Vehicle (ACV)

Amphibious Combat Vehicle (ACV),
amphibious assault vehicle
Amphibienfahrzeug
Obojživelné / vyloďovací bojové vozidlo

Obojživelné vozidlo obecně dovede transportovat pěchotu po souši a současně vodou nebo pod vodou. Nejzákladnější je rozlišení na vznášedla (Air-cushion, Hovercraft) a kolová / pásová vozidla (wheeled / tracked).

Vozidla s "all-terrain" schopností znamenají pouze rozšíření jízdních vlastností divokým terénem, jako bažiny, led, sníh. Tato vozidla jsou právě proto pásová.

Obojživelná se vyznačují vodotěsnou korbou a suchozemským i vodním pohonem. Vztlaku při plování docilují buď hydrostaticky jako lodě, ovšem u těžkých pancéřovaných také hydrodynamicky (musí rychle plavat, aby se udržela nad hladinou). Zejména u těžkých pancéřovaných vozidel je totiž jejich průměrná hustota vyšší než hustota vody (jejich hmotnost v kilogramech je vyšší než jejich objem v litrech). Mohou být vybavena také dočasně nafukovatelnými gumovými plováky (sukýnkou) po obvodu vozidla, což je typické pro vozidla, která z návrhu přímo obojživelná nejsou (např. K-21).

Jako pohon plavání slouží lodní šroub nebo vodní tryska (pump-jet, hydrojet, water jet), která je kombinací odstředivého a osového čerpadla v různém poměru.

Zdroje

Marine Corps Amphibious Combat Vehicle (ACV): Background and Issues for Congress. Web (PDF). 2018
<https://fas.org/sgp/crs/weapons/R42723.pdf>

Amphibious Combat Vehicle. Wikipedia the free Encyclopedia. Web. 2016.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Amphibious_Combat_Vehicle>

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Osamělost není nesnesitelná, když je mysl naplněna zápalem pro věc.
Percy Fawcett