O životě ve Švýcarsku a v okolních německy mluvících zemích

Krátce po roce 2000 mě osud, na nic se neptaje, zavál v 15-ti letech do Lichtenštejnska... Přesněji řečeno táta tam sehnal práci coby vědec, ze které se nakonec vyklubalo deset let spolupráce. Z toho prvních několik let jsme tam byli přestěhováni celá čtyřčlenná rodina. A tak jsem já prožil až příliš dobrodružných několik let na gymnáziu v sousedním Rakousku, moje o 5 let mladší sestra na švýcarských školách a máma přivykla roli pečující strážkyně naší nově nabyté švýcarské domácnosti. O aspektech života v tomto koutu tří zemí (Dreiländereck) vám chci to zajímavé sdělit v následujících článcích.

1 2 3 4

Němčina coby jazyk kulturních a intelektuálních živlů

Český intelektuál vnímá Němčinu jako takovou machrovinku navíc, podobně jako dříve byla dvojice klasického vzdělání latina-řečtina;

Vše je báječné do zlomu, než ze sebe přestanete dělat vola

O neuvědomované křivdě menšinám ve třetí a čtvrté generaci cizinectví ze stran hostitelů. Možnost nově vznikajícího primitivního (ničím nepodloženého) fundamentalismu dospívajících bývalých dětí cizinců. O neopětované znovunabyté velkoleposti.

Psí společnost; srovnání duševní vyspělosti společností u nás versus na západě

Jako bývalí sovětští rovnostáři máme stále ještě vysokou toleranci k psím povahám primitivních křiklounů.

1 2 3 4


Němčina coby jazyk kulturních a intelektuálních živlů

Když jsem jim navrhoval jak zefektivnit Němčinu, považovali mne za vyvrhela.

Vše je báječné do zlomu, než ze sebe přestanete dělat vola

Komplikace s nazýváním Česka v německy mluvících zemích; Zamyšlení nad České kontra pravé Švýcarsko

Psí společnost; srovnání duševní vyspělosti společností u nás versus na západě

Jak jsem se málem radikalizoval, aneb co se děje v cizině v hlavách fundamentalistů

Xenofobie Švýcarů rozluštěna - má se to jinak, anankasticita; jazykové extrémy;

Hospody, prokletí národů

Švýcarská propagace hospodského ruchu

Brutální výuka jazyků v západní Evropě, Češi, vykašlete se na matiku a důrazně přitvrďte angličtinu

Švýcarské kumulování rodového bohatství

Podpásovka pro cizince – švýcarština - Helvétská víra

Gaunerská nátura lidí v ČR a její skoro absence v německy mluvících zemích

Nepřisuzujte mi náboženské vyznání, aneb Karel Gott jedním z mála skutečných bohů, kterého tenkrát mohli znát

Pět pokynů k učení se cizím jazykům v domácím prostředí podle DigCest

Ukázky z učebnic BundesOberstufenRealGymnasia s rozš. výukou přírodních věd

Poslední kultivovaný na polodobrovolné exkurzi do Sankt Gallenu

Kebab v Lichtenštejnsku kousek od vládní vily, též nepovedená rodinná přesnídávka

Několik poznatků o učení se latiny přes němčinu a dále o učení se jazyků obecně

Studiennachhilfe Hamid aneb jak jsem se doučoval latinu u araba

Učení se jazyku v cizím prostředí rozfázováno

Dreiländereck a stručná typologie německy mluvících zemí

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Stává se, že hlouposti, které se hodí do povídání novinářů, přebírá veřejnost a sama je dále šíří. A to je potom bolestné a špatně se tomu čelí.
doba postfaktická