O životě ve Švýcarsku a v okolních německy mluvících zemích

Krátce po roce 2000 mě osud, na nic se neptaje, zavál v 15-ti letech do Lichtenštejnska... Přesněji řečeno táta tam sehnal práci coby vědec, ze které se nakonec vyklubalo deset let spolupráce. Z toho prvních několik let jsme tam byli přestěhováni celá čtyřčlenná rodina. A tak jsem já prožil až příliš dobrodružných několik let na gymnáziu v sousedním Rakousku, moje o 5 let mladší sestra na švýcarských školách a máma přivykla roli pečující strážkyně naší nově nabyté švýcarské domácnosti. O aspektech života v tomto koutu tří zemí (Dreiländereck) vám chci to zajímavé sdělit v následujících článcích.

Učení se jazyku v cizím prostředí rozfázováno

Zde máte popořadě rozepsané fáze, v jakých probíhalo moje zdokonalování se v němčině. Je nutno dodat, že jde o zdokonalování se metodou hozením do vody. Tři roky v cizí zemi, kdy češtinu slyšíte jedině od rodičů večer doma. Tři roky dennodenního života v německojazyčné třídě na gymnáziu v Rakousku a to 6 dní v týdnu (ve Voralrbergu se tehdy chodilo do školy i v sobotu) průměrně 5 až 6 hodin denně. Daný čas představuje konec doby do toho kterého bodu. Pokud by to bylo v německy mluvící škole v českém prostředí, nebylo by to zdaleka tak drsné ani účinné. Přihoršeno ještě tím, že jsme bydleli ve Švýcarsku a já denně přes Lichtenštejnsko dojížděl do Rakouska do školy. Tato celá oblast mluví příšernými nářečími, kde se často i Němec chytá až po čtvrt roce. Proto právě ten gympl v Rakousku, poněvadž tam, na rozdíl od Švýcarska, musí učitelé při hodinách povinně mluvit spisovnou němčinou. O přestávkách, na ulicích, v obchodech i všude jinde je to však jazykově pravá džungle.

Několik poznatků o učení se latiny přes němčinu a dále o učení se jazyků obecně

Messina a Ariminum to byly dvě města na jihu a severu římské říše, kde staří římané pumpovali pytle s obilím na dřevěných kárách z jednoho do druhého, osli tam otáčeli mlýnskými koly a kolem podobných věcí se točila celá jednoroční čítanka latiny. Další roky jsme překládali Ovidia a Vergilia z latiny do němčiny.

Poslední kultivovaný na polodobrovolné exkurzi do Sankt Gallenu

Znáte to, je poslední den před vysvědčením, ve škole se už neučí, ale přesto tam musíte jít. Nakonec jsem tento výlet ustál s příkladnou ladností.

Pět pokynů k učení se cizím jazykům v domácím prostředí podle DigCest

Mám na mysli učení se pouze v českém prostředí prostřednictvím školy a vlastních prostředků. Pocházím z doby kdy angličtinu a němčinu učily přeučené ruštinářky s českou výslovností a jenom pro překlady textů do češtiny, než ke konverzaci. Takže jsem brzy pochopil, že chci-li se učit jazyky, musím to vzít do vlastních rukou.

Gaunerská nátura lidí v ČR a její skoro absence v německy mluvících zemích

Česká gaunerská nátura v nejfrustrovanějších lidech sice stále přetrvává, ale ta šťastnější většinová část populace v ČR se už mezilidsky pomalu začíná podobat té v německy mluvících zemích.

Švýcarské kumulování rodového bohatství

O kumulování bohatství v rámci mnoha generací, o švýcarském přístupu k bohatství, o šetřivosti a spartánství, o rodinných autech, rodových podnicích, o kvalitě a dlouhověkosti, o celoživotní askezi a prdění dětí cizinců, o zákazu vymožeností ve školách kvůli snižování rozdílů, o celoživotním plánování švýcarského důchodu ve stáří.

Švýcarská propagace hospodského ruchu

Jak fungovalo ve švýcarských barech posilování vztahů se zákazníky;

Xenofobie Švýcarů rozluštěna - má se to jinak, anankasticita; jazykové extrémy;

Chorobné puntičkářství a drzá poučovačnost Švýcarů ve světě absolutně bez předsudků.

Psí společnost; srovnání duševní vyspělosti společností u nás versus na západě

Jako bývalí sovětští rovnostáři máme stále ještě vysokou toleranci k psím povahám primitivních křiklounů.

Vše je báječné do zlomu, než ze sebe přestanete dělat vola

O neuvědomované křivdě menšinám ve třetí a čtvrté generaci cizinectví ze stran hostitelů. Možnost nově vznikajícího primitivního (ničím nepodloženého) fundamentalismu dospívajících bývalých dětí cizinců. O neopětované znovunabyté velkoleposti.

Němčina coby jazyk kulturních a intelektuálních živlů

Český intelektuál vnímá Němčinu jako takovou machrovinku navíc, podobně jako dříve byla dvojice klasického vzdělání latina-řečtina;

Dreiländereck a stručná typologie německy mluvících zemí

V koutu tří zemí kolem Lichtenštejnského knížectví jsme celá rodina několik let žili a zde jsem si také utvořil svůj subjektivní názor na jednotlivé německy mluvící země.

Studiennachhilfe Hamid aneb jak jsem se doučoval latinu u araba

Jelikož jsem na gymnáziu v Rakousku nastoupil o rok později, vyvstala nutnost nejen učit se latinu přes němčinu jako povinný třetí jazyk na gymnáziu, ale ještě jí celý rok dohnat. Když jsem se po půl roce rozkoukal v němčině, opřel jsem se naplno do latiny a tak jsem se dostal do mašinérie firmy živící se doučováním.

Kebab v Lichtenštejnsku kousek od vládní vily, též nepovedená rodinná přesnídávka

Majitel zlatého dolu, turecký důstojný pán zpychnul provozem svého Schnellimbiss bistra ve Vadůzu před knížecí vilou natolik, že se s námi nepáral. Je to jeden z mála případů, kdy přistěhovalec udělá v hostitelské zemi takové štěstí už v první generaci přistěhovalectví, že si může dovolit trochu arogance.

Ukázky z učebnic BundesOberstufenRealGymnasia s rozš. výukou přírodních věd

Pro větší názornost jsem naskenoval pár stránek z učebnic. Kvůli rychlosti načítání převedeno na pouze 16 barev a skeny jsou poměrně nekvalitní, protože jde jen o letmou ukázku. Nenucený, zábavný a popularizační styl (narozdíl od učebnic našich) je však dobře patrný.

Nepřisuzujte mi náboženské vyznání, aneb Karel Gott jedním z mála skutečných bohů, kterého tenkrát mohli znát

O výuce náboženství, jeho vnímání a jeho alternativách v německy mluvících zemích. Zmíněn i český mistr K. Gott.

Podpásovka pro cizince – švýcarština - Helvétská víra

O Švýcarsku se všude udává, že hlavním úředním jazykem je v německé oblasti němčina. Pravda se ale má tak, že pokud nejste přímo na obecním úřadě (Gemeinde), nemáte šanci se s naší učebnicovou němčinou vůbec setkat, protože mezi lidem vládne švýcarština. Pro cizince tam nastává úskalí, že žije v zemi kde tiskoviny jsou psány němčinou a mluvené slovo švýcarštinou která v psané podobě ani neexistuje, ale o to urputněji se to mezi lidem drží, doslova jak helvétská víra (Confederatio Helvetica (CH) = Švýcarská konfederace).

Brutální výuka jazyků v západní Evropě, Češi, vykašlete se na matiku a důrazně přitvrďte angličtinu

Jak mladý Čech na gymnáziu v německy mluvící zemi seznává, angličtina se mu rázem stává peklem v životě.

Hospody, prokletí národů

Hospody coby obrázek národů, kde je nejvíce viditelná ta nejhorší část populace;

Jak jsem se málem radikalizoval, aneb co se děje v cizině v hlavách fundamentalistů

Dokonce i Čech v cizině pochopí, co se odehrává v hlavách vykořeněných...

Když jsem jim navrhoval jak zefektivnit Němčinu, považovali mne za vyvrhela.

Němčina je na sdělení strašně dlouhá a nebylo by od věci ji zefektivnit (schmitzer->šmicr);

Ty samé články formou article list:

Němčina coby jazyk kulturních a intelektuálních živlů

Když jsem jim navrhoval jak zefektivnit Němčinu, považovali mne za vyvrhela.

Vše je báječné do zlomu, než ze sebe přestanete dělat vola

Komplikace s nazýváním Česka v německy mluvících zemích; Zamyšlení nad České kontra pravé Švýcarsko

Psí společnost; srovnání duševní vyspělosti společností u nás versus na západě

Jak jsem se málem radikalizoval, aneb co se děje v cizině v hlavách fundamentalistů

Xenofobie Švýcarů rozluštěna - má se to jinak, anankasticita; jazykové extrémy;

Hospody, prokletí národů

Švýcarská propagace hospodského ruchu

Brutální výuka jazyků v západní Evropě, Češi, vykašlete se na matiku a důrazně přitvrďte angličtinu

Švýcarské kumulování rodového bohatství

Podpásovka pro cizince – švýcarština - Helvétská víra

Gaunerská nátura lidí v ČR a její skoro absence v německy mluvících zemích

Nepřisuzujte mi náboženské vyznání, aneb Karel Gott jedním z mála skutečných bohů, kterého tenkrát mohli znát

Pět pokynů k učení se cizím jazykům v domácím prostředí podle DigCest

Ukázky z učebnic BundesOberstufenRealGymnasia s rozš. výukou přírodních věd

Poslední kultivovaný na polodobrovolné exkurzi do Sankt Gallenu

Kebab v Lichtenštejnsku kousek od vládní vily, též nepovedená rodinná přesnídávka

Několik poznatků o učení se latiny přes němčinu a dále o učení se jazyků obecně

Studiennachhilfe Hamid aneb jak jsem se doučoval latinu u araba

Učení se jazyku v cizím prostředí rozfázováno

Dreiländereck a stručná typologie německy mluvících zemí

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Mám značné znalosti v různých oborech a musím je šířit k těm méně obdařeným.
A.C. Doyle