Active protection system

Active protection system
Prvky aktivní ochrany

Aktivní ochrana je navržena k zamezování přímočarých protitankových projektilů a řízených střel. Dělí se na soft-kill systémy a hard-kill systémy.

Soft-kill systémy hrozbu neutralizují aniž by ji zničily. Takové spočívají v odpalování klamných cílů, rušení zaměřování a navádění, oslepování laserem nebo zadýmení prostoru kolem vozidla.

Hard-kill systémy se naproti tomu snaží přilétající hrozbu zničit nebo odklonit těsně před zasažením cíle a to buď tlakovou vlnou výbuchu nebo střepinami. Tyto systémy jsou řízeny senzory a počítačem, který v rámci milisekund vyhodnocuje vhodný postup obrany. Takový systém tudíž představuje nebezpečnou zónu kolem vozidla. Typickým představitelem je reactive armor (reaktivní pancíř), protiletadlové a protibalistické zbraně.

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Prostořekost potápí lodě.
NSA, CIA