Armor- Composite armor

Composite armor
Kompozitní (vrstvený, směsný) pancíř

Kompozitní pancíř sestává z vrstev různých materiálů jako kovů, plastů, keramiky i vzduchu. Ačkoli jsou kompozitní pancíře i stroje je využívající vnímány jako těžké, jejich hlavní výhoda je právě v tom, že jsou na stejný objem lehčí než homogenní celoocelový pancíř, přičemž poskytují stejnou nebo i větší odolnost. Za tuto cenu jsou nesmírně náročné na výrobu a tedy drahé, ze stejných důvodů jsou předmětem nejvyššího utajování. Každá vyspělejší armáda má sice tanky své vlastní výroby, ovšem o pancéřování cizích mocností se může jenom dohadovat. Obecně se proto zavedl příměr k tloušťce homogenního ocelového pancíře, z čeho a jak však konkrétní výrobci své pancíře skládají, je i pro samotné výrobce navzájem jen ve hvězdách. Většina řečí o pancéřování toho kterého tanku mladšího 40 let, jsou pouze dohady a odhady, protože výrobci sami o jejich složení záměrně dezinformují.