Abhay IFV Prototyp (DRDO)

Infantry Combat Vehicle
Indické experimentální bojové vozidlo pěchoty

Indická Defence Research and Development Organisation vyvinula svůj prototyp bojového vozidla pěchoty již před rokem 2000, ale dodnes je Abhay IFV v trvalém vývoji a sledování, jak si v různých úkonech s různou konfigurací zařízení povede. Technologicky je na úrovni sovětského BMP-2, z jehož návrhu vychází. Indické vládě slouží jako demonstrátor technologií pro vývoj nového indického pásového pěchotního vozidla budoucnosti (FICV), které má být ve velkých počtech zaváděno do armády spolu s již hotovým tankem Arjun Mk 2. Právě 2019 byl oznámen přesun pozornosti organizace DRDO od tanku směrem k vozidlu FICV.

Ačkoli je Abhay v Indii zmiňován jako ICV, nejde o západní zkratku Infantry Carrier Vehicle, ale v Indii prosazovaný pojem Infantry Combat Vehicle, jak je patrné z jeho jednoznačně útočného charakteru.

Abhay IFV v současné době disponuje elektricky poháněnou zbraňovou věží s výkonným 40 mm kanónem schopným střílet APFSDS projektily a tříštivotrhavou munici. Původně to byl protiletecký švédský kanón Bofors. Účinný dostřel proti letadlům je 4 km a proti pozemním cílům 2,5 km. Je doplněn infračerveným hledím a odpalovačem dvou ATGM střel Konkurs, Kornet nebo Milan. Systémy polohování věže a stabilizace zbraní jsou vyvinuty přímo v Indii. Sekundárními zbraněmi jsou 7,62 mm kulomet a 30 mm granátomet.

Abhay je operován posádkou tří a v zadním prostoru může vézt 7 vojáků výsadku. Vojáci jsou chráněni před účinky zbraní hromadného ničení vlastním v Indii vyvinutým CBRN systémem ochrany od Defence Bioengineering and Electromedical Laboratory. Dalšími ochrannými prvky jsou detektory ozáření laserem.

Balistickou ochranu tvoří dvě různé varianty pancíře, kombinace ocelového a kompozitního. Jeden z kompozitů je indický armor Kanchan, vyvinutý pro tank Arjun. Kompozit zde dosahuje 40% redukce hmotnosti oproti celoocelovému pancíři. Indie zde také vyvíjí a testuje vlastní explozivní reaktivní pancíř.

O pohon se stará vznětový motor Greaves Cotton TD2 V8 s výkonem 410 kW (550 koňů) a automatická převodovka L-3 Communications.

Specifikace

Hmotnost 23-25 t; posádka 3+7; rychlost 70 km/h; dojezd 400 km;

Zdroje

https://www.militaryfactory.com/armor/detail.asp?armor_id=505

https://en.wikipedia.org/wiki/Abhay_IFV

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

I cihlu naučíte létat, když jí udělíte dost energie.
letečtí konstruktéři