Laser warning receiver (LWR)

Laser warning receiver (LWR)
Detekce ozáření laserem

Je druhem varovného systému pasivní vojenské obrany. Detekuje a analyzuje emisi laserového paprsku při ozařování cíle laserovými dálkoměry a laserovými naváděcími systémy. Má za úkol varovat posádku a spustit aktivní protiopatření (jako např. zadýmovací granáty, rušení, maskování ...). Detektory jsou na bázi fotovodivých, fotoelektromagnetických a polovodičových fotodifúzních zařízení.

Zdroje

https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_warning_receiver

https://saab.com/naval/electronic-warfare/naval-laser-warning-systems/nlws/

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Rady od starších generací jsou zbytečné, protože každý musí udělat zkušenost sám, aby pro něj byla dostatečným stimulem k poučení se na celý život.
DigCest