SACLOS

Semi-automatic command to line of sight
Poloautomatické navádění řízených střel

SACLOS v praxi znamená postup navádění protitankových řízených střel za neustálého držení vizuálního kontaktu. Střelec svojí zaměřovací optikou drží cíl v hledáčku po celou dobu letu střely. Zaměřovač během celého děje komunikuje s řídící elektronikou letící střely a upravuje její směr tak, aby dolétla přesně na cíl. SACLOS je dalším vývojem zcela manuálního navádění MCLOS, které už je dnes zřídka kdy k vidění.

SACLOS po drátě (wire-guided)
První SACLOS systémy komunikovaly se zaměřovačem po drátě. Letící střela za sebou táhla tenký drát odvíjený z místa výstřelu, kterým střelec spravoval řízenou střelu o jejím správném směru. Problém zde, jak tušíte, představovala vzdálenost, rychleji klesající energie střely a překážky, které mohly tenký drát přetrhnout. Nejznámějšími příklady jsou dodnes používané protitankové řízené střely Milan, Spigot a TOW.

SACLOS přes rádio
Proto byl vyvinut systém, kdy nutnost drátu odpadla komunikací přes rádiové vlny, ovšem zase byl náchylný vůči elektromagnetickému rušení. Nejznámějšími příklady jsou ŘS 9K33 Osa a Javelin.

Oba tyto SACLOS principy mají společné úskalí: Odpalovací stanice má dvě kamery. Jednou sleduje cíl a druhou musí sledovat dráhu vlastní střely. Střela má v zadku světlici, aby ji odpalovací optika mohla sledovat jako světlý letící bod. Elektronicky je uzamčena do oblasti, v jejímž středu musí být cíl. Jakmile se vychýlí mimo dráhu k cíli, elektronika jí okamžitě automaticky pošle údaje na korekci směru.

Beam-riding SACLOS
Dalším vývojem byl SACLOS po laserovém paprsku. To už má mnohem méně neduhů. Odpalovač prostě sleduje cíl laserem a letící střela se snaží v letu zůstat co nejblíže paprsku. K tomu je v hlavici vybavena vlastním laserovým senzorem. Laserový princip není citlivý na vzdálenost ani náchylný k rušení. Nejznámějšími příklady jsou Kornet, Metis, Ingwe, Shershen.

Logicky dalším vývojem SACLOS je zcela automatické navádění stylu Fire-and-forget.

Zdroje

https://ieeexplore.ieee.org/document/6843604

https://de.wikipedia.org/wiki/SACLOS

https://nationalinterest.org/blog/russia-has-missile-kill-nato-tanks-if-war-ever-comes-23762

https://armamentresearch.com/tag/saclos/

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Nouze je matkou tvořivosti.
z dokumentu o haváriích jaderných elektráren