Smoke screen / Kouřová clona

Nebelkampfstoff, Nebelerzeugung
Kouřová clona

Kouřovovou clonou rozumíme bojový prostředek používaný armádami pro zastření polohy a pohybu vlastních jednotek či pro dezorientaci nepřítele.

Pro znemožnění zaměření zahaleného prostředku je v dnešní době rapid obscurantů důležité právě skrytí pohybu. Jaké to je vozidlo víme, protože na něj míříme. Kde je, víme také. Ale kde přesně je vteřinu po spuštění kouřové opony, která je neprostupná zraku, laseru i tepelnému hledí? To je oč tu běží.

V moderním scénáři je nejčastěji zahalení do dýmu využíváno k vlastní ochraně, aby se zamezilo laserové značkování cíle nebo na dané místo nemohl být použit laserový dálkoměr. V ideálním případě není možné rozeznat obraz ani infračerveně. Samotný kouř musí mít co nejnižší toxicitu (bývá použit třeba ke krytí ústupu vlastní pěchoty).

Kouřové clony je docilováno vyvíječi dýmu nebo historicky kouřovými granáty (dýmovnicemi). Ruční zadýmovací granáty často mají dým různých barev, čehož je nám PC hráčům vojenských simulátorů známo především jako označení oblasti sloupem dýmu dané barvy pro nadcházející letecký úder.

Dalším stupněm jsou kouřové granáty dělostřelectva a minometů. Jimi lze dosáhnout taktického zadýmení širších prostorů na delší vzdálenost. Zároveň však plyny jimi vyvíjené bývají zdraví škodlivější, náplně z bílého fosforu dokonce způsobují životu nebezpečné popáleniny v případě přímého dopadu na člověka. Rozlišují se zde granáty vyvíjející dým pozvolna a granáty vybuchující v okamžitém zadýmení prostoru.

Generátory kouře jsou nejvyšší úrovní zadýmovacích prostředků. Toto zařízení trvale zahřívá a odpařuje chemickou směs a mísí páry s proudem okolního chladného vzduchu a žene je určeným směrem. Nouzové generátory vznikly prostě stříkáním použitého oleje na žhavé pláty. Přesnou kontrolou chlazení se pak dociluje navolená velikost částic a jejich míra rozptylu světla. Vyvíječe dýmu přes svůj velký výkon a levný provoz jsou obtížnější k řízení než pyrotechnické nálože. Zpravidla nejsou tolik mobilní ani ihned k dispozici. Jsou těžké a silně ovlivněné větrem. Proto bývají na pevných místech setrvale rozptýleny po bojišti, což jde proti logice bojového nasazení. Proto se používá mobilní kompromisní řešení, kdy bojová vozidla prostě vhánějí motorovou naftu do horkých výfuků.

Tato metoda se užívá také u námořních plavidel. V době páry se prostě omezil přístup vzduchu k spalovanému uhlí. Vznikl černý hustý kouř z nedokonalého spalování, který poté vstřebal teplo ze slunečního záření a zvedal clonu vysoko nad hladinu.

Dnes v době tepelného zaměřování se používají obskuranty, které nedovolují rozlišit obraz jimi zahaleného prostředí ani v infračervené části elektromagnetického spektra. Jde o "Visual and Infrared Screening Smoke" (VIRSS). Aerosol vzniklý pálením částic červeného fosforu mísený s hliníkem potaženými skelnými vlákny například dociluje skrytí vyzařování chladnějších částí obrazu, než jak je sám. Částice uhlíku (tuhy) přítomné v dýmu se zase starají o rušení laserových paprsků. Vodní mlha o velkých kapénkách rozprášená kolem vozidla zase ruší radarové navádění v určitém pásmu. Moderní trend je v používání obskurantů z mikroprachových částic mosazi, tuhy, oxidu titaničitého či kyseliny tereftalové.

Starší vyvíječe prostě generovaly prach. Jakýkoli aerosol či prach z pevných částic má zase tu nevýhodu, že rychle klesá k zemi.

Ruční granáty infračerveného halení dneška rozptylují vločky mědi a zinku o průměru 1,7 mikrometru a silné 80 až 320 nanometrů.

Experimentální jsou obskuranty mikrovláknové s uhlíkovými, skleněnými vlákny či kovovými mikrodráty. Ty nakrátko zakryjí objekt i pro milimetrový radar.

Zdroje

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/03/180318144845.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_composition

https://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_screen

https://www.army.mil/article/214084/new_obscurants_hold_potential_for_blocking_infrared_sensors

https://www.ausa.org/sites/default/files/LPE-97-2-Smoke-Operations-in-21st-Century-Warfare.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwjLo96qvLvnAhVOKuwKHc_rDTs4FBAWMAR6BAgHEAE&usg=AOvVaw3J-04HS_jaFmgg649M5t_9

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Všichni jsme tak trochu divní a člověk by se měl bát těch normálních.
Sylvester Stallone