ammo- APFSDS průbojné tankové střelivo

Armour-piercing fin-stabilized discarding-sabot (APFSDS)
Průbojná střela s oddělitelným vodícím pouzdrem a stabilizovaná křidélky

Druh tankového/protitankového střeliva je stabilizován křidélky nikoli rotací. Jde o podkaliberní střelu ničící cíl čistě kinetickou energií (hustota kovu*rychlost). Rotace by snižovala průbojný účinek, proto se používají tanková děla s hladkým vývrtem hlavně. Podkaliberní znamená, že ráže střely je podstatně nižší než vnitřní průměr hlavně. Střela je proto obalena vodícím pozdrem, aby expanze plynů výstřelu nevyšla vniveč a poháněla střelu s pouzdrem kupředu jako klasické střelivo. Po opuštění hlavně vodící pouzdra ze střely odpadají. Oddělitelné segmenty (sabot) ubírají energii střele (kinetický průbojník) a proto by jejich hmotnost neměla přesáhnout 30 % hmotnosti střely.

Pro jádro střely se používají kovy s vysokou hustotou - wolfram, uran. Kov s vyšší hustotou (rel. hmotností) se snáze protaví materiálem pancíře s hustotou nižší. Proto se naproti tomu u pancéřování tanků experimentuje s uranem v pancíři. Střely s ochuzeným uranem (Depleted uranium, DU) jsou kontroverzní, protože kromě radioaktivity je uran také jedovatý a zamořuje prostředí ještě dlouho po tankových bitvách (vlastně navždy).

Zdroj

https://en.wikipedia.org/wiki/Armour-piercing_fin-stabilized_discarding_sabot

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Když navigujete velblouda, ten velbloud stejně sám nejlíp ví, kudy má jít.
z pořadu o Alžírsku