Průzkumná vozidla a lehké transportéry personálu

Reconnaissance vehicle; Lehký transportér pěchoty, Light APC; Infantry mobility vehicle (IMV), Lehký transportér personálu; All-terrain vehicle (ATV);

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační