Radar warning receiver

Radar warning receiver (RWR)
Varovný radar

RWR detekuje emise radiových vln radarovými systémy. Jeho úkolem je vyhodit varovný signál, když je potenciální hrozba detekována. Varování může být užito lidským operátorem nebo strojově k vyhýbání se hrozbě. Známým civilním příkladem je policejní radar.

Ve vojenství bývají tyto systémy značně sofistikované a dokáží navíc klasifikovat nebo identifikovat zdroj signálu analýzou vlnových charakteristik signálu. Třeba ve vojenských stíhačkách poskytují pilotovi život zachraňující informace, aby zahájil nejvhodnější manévr úniku zaměřené přilétající raketě.

Zdroje

https://en.wikipedia.org/wiki/Radar_warning_receiver

https://www.militaryaerospace.com/articles/2018/05/electronic-warfare-ew-radar-warning-receiver-digital.html

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Zlo triumfuje, když slušní lidé mlčí.
neznámý válečný veterán