Milimetrový radar

Millimeter-wave radar / Extremely high frequency (EHF)
Milimetrový radar

Milimetrový radar využívá extrémně vysoké frekvence elektromagnetického záření spadající do pásma 30 až 300 GHz (EHF), konkrétně pokud jde o milimetrové pásmo (millimetre band, millimetre wave, MMW) tak je to 110 až 300 GHz jemuž odpovídají vlnové délky 2,73 až 1 mm. Toto záření má vysokou atmosférickou atenuaci, takže je pohlcováno plyny v atmosféře a rychle ztrácí energii, proto nachází využití pouze na extrémně krátké vzdálenosti do 1 km.

Z civilního využití všichni známe mikrovlnné datové spoje (wi-fi), policejní radar nebo Millimeter wave scanner při security screeningu na letištích.

Nás ale nejvíce zajímá vojenské užití milimetrového radaru jako radaru při řízení palby (Fire-control radar). Využití nalézá u tanků, vojenských plavidel a věží CIWS obranných systémů k rychlému zpřesňování palby na nejkratší vzdálenosti, zejména v hard-kill obraně proti řízeným střelám. Jeho krátká milimetrová vlnová délka umožňuje přesně lokalizovat krátké rychle se přibližující cíle stejně jako proud střel z vlastních kulometů a dávat tak počítači řízení palby údaje takové, aby se oba co nejdříve setkaly. Vlnová délka tří milimetrů se uplatňuje i v U.S. vyvíjené nesmrtící zbrani ADS (Active denial system), která způsobuje nesnesitelné pálení na kůži zasažených a laickému pozorovateli je obecně známa jako "mikrovlnná zbraň".

Zdroje

EHF. Wikipedia the free Encyclopedia. Web. 2018.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Extremely_high_frequency>

The fundamentals of milimeter wave sensors. Texas Instruments. Web (PDF). 2005.
<http://www.ti.com/lit/wp/spyy005/spyy005.pdf>

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Pesimismus je nedostatek informace a optimismus taky.
Fr. Koukolík