ASLAV

Australian Light Armoured vehicle (ASLAV)
Australský obrněný transportér pěchoty

Australské osmikolové vozidlo těží z kanadského LAV, které bylo 1990 zkusmo zakoupeno a od 1992 byl zahájen program na přizpůsobení LAV australským podmínkám. Vzniklo tak vozidlo ASLAV, které od 1997 operuje v regimentu australské kavalerie. Za tuto dobu ASLAV zaznamenalo hodně vývojových úprav a variant specializovaného určení. Za vývojem stojí General Dynamics Land Systems.

ASLAV je osmikolové s náhonem na 4 nebo 8 kol pokud nese zbraňovou věž z kanadského LAV-25 pro 25 mm kanón. Vozidlo už dnes vyniká snad akorát vynikající jízdní schopností v písčitém horkém terénu díky dojezdovým tuhým jádrům pneumatik. Může tak jezdit bez problémů se všemi pneumatikami prostřílenými. Pohonem je Detroit Diesel 6V-53T s výkonem 205 kW a s převodovkou Allison MT653.

Verze 3 získala laserový dálkoměr, tepelný zobrazovač, vlastní zdroj energie nezávislý na motoru, nový elektropohon otáčení věže a vylepšené zavěšení korby. O něco později se vylepšovala klimatizace, neboť se zjistilo, že teplota uvnitř v Austrálii operujících ASLAVů dosahuje 55 °C.

Pro specializovaná určení byly vytvořeny Mission Role Installation Kits, které z jediného základu vozidla utvořily sedm různých variant: Průzkumné, transportér, velící stanoviště, ambulantní, opravárenské a vyprošťovací. Vznikl také prototyp nosiče minometu, který však nikdy nebyl realizován. Varianty variují výzbrojí a vybavením. Jako hlavní zbraň některé mají 25 mm kanón Bushmaster nebo 12,7 mm kulomet a další dva 7,62 mm kulomety MAG58. Výzvědné varianty mají komunikační a senzorový stožár. Ambulantní má prostor pro tři lůžka raněných. Novější zástupci mají vzdáleně ovládanou zbraňovou stanici Kongsberg Protector pro 12,7 mm kulomet nebo 40 mm granátomet.

ASLAV kromě tříčlenné obsluhy veze výsadek sedmi plně vyzbrojených vojáků. Všechny varianty jsou obojživelné. Vozidlo je transportovatelné vzduchem v letounech C-130 a C-17.

Používá je armáda Austrálie pod jménem ASLAV (257 ks) a Nového Zélandu jako NZLAV. Od 2020 jsou však právě nahrazována německými moderními vozidly Boxer. Jako taková vozidla zažila ostrá nasazení ve válce v Iráku, v Afgánistánu a na Východním Timoru.

Specifikace

Hmotnost 13,2 t; délka 6,53 m; diesel motor 275 hp; rychlost 100 km/h; dojezd 660 km;

Zdroje

http://www.diggerhistory.info/pages-armour/allied/current-aslav.htm

https://en.wikipedia.org/wiki/ASLAV

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Ve vědě nejsou žádné záhady, jen věci které neznáme.
z dokumentu o nanotechnologiích