NBC Protection -> CBRN defense

CBRN defense, NBC Protection
Ochrana před prostředky hromadného ničení (WMD)

NBC nebo CBRN ochrana spočívá ve speciálním vybavení vozidel i jednotlivců a v sadě pravidel, jak se v takových podmínkách co možná vyhýbat kontaminaci. Jde o nebezpečí zamoření bojovými prostředky biologickými, chemickými a jadernými (CBRN - chemical, biological, radiological or nuclear warfare).

CBRN je novější a správnější pojem oproti NBC pocházejícímu z 50. let. Přidáno je zde R (radiological) pro rozlišení radioaktivních "špinavých bomb" od jaderných zbraní. R se přitom vztahuje jak k ionizujícímu záření, tak k radioaktivitě.

N (nuclear (or atomic)) znamená přímo detonaci a pozdější následky jaderných zbraní.

Dnešní řešení CBRN ochrany zemí světa většinou používá pojmy aktualizované v letech devadesátých a dvoutisících.

Např. švýcarská příručka definuje NBC incident jako jakékoli nepovolené vypuštění (N),(B),(C) látek a to buď neúmyslné nebo záměrné (jako důsledek kriminálního či teroristického činu).

Pokud nás zajímá konkrétní řešení, jedním z nejuznávanějších současnosti je německý systém Dräger. Ten nabízí celou škálu zařízení obstarávajících identifikaci, vyčíslení a ochranu. Je zde mj. Personal Monitor, ruční zařízení na identifikaci vzdušných kontaminantů (bakteriálních a chemických činitelů) i v extrémně nízké koncentraci. Dále jsou zde sady biologických testerů k rychlému provádění imunologických testů, dále víceúčelové ochranné obleky a dekontaminační zařízení.

Pokud má vozidlo CBRN (postaru NBC) ochranu, nabízí filtrační nebo přetlakový princip zařízení spojený zpravidla s klimatizací a ventilací vozidla. Ten je v případě rizika zpravidla ještě kombinován s osobními ochrannými maskami pro posádku uvnitř vozidel.

V případě CBRN incidentu vyráží nejdříve zpravidla speciální vozidlo CBRN průzkumu.

Nějakou formu CBRN ochrany nabízí prakticky každý transportér dneška a jde většinou o pouze filtrační systém nebo i přetlakový systém CBRN ochrany v nejlepším případě kombinaci obou.

Zdroje

https://www.babs.admin.ch/en/aufgabenbabs/abcschutz.html

https://en.wikipedia.org/wiki/CBRN_defense

https://www.globalsecurity.org/wmd/library/policy/army/fm/3-4/Ch4.htm

Jeden ze seznamů firem výrábějících CBRN zařízení:
https://www.army-technology.com/contractors/nbc/

Dräger applications:
https://www.draeger.com/en_aunz/Applications/Productselector

NRBC protection systems by Nexter Group:
https://www.armyrecognition.com/french_france_defence_industry_company_uk/nbc-sys_nrbc_protection_systems_chemical_biological_radiological_nuclear_threats_detection_systems_individual_protection_nbc-sys_nexter_nexter_group_nbc-sys_a.html

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Nová vědecká pravda nevítězí tak, že oponenty přesvědčí a ukáže jim světlo, ale spíše tak, že její oponenti postupně vymřou.
Max Planck