Můj algoritmus srovnávání pěchotních vozidel

Inspirován rozbory na vojenských webech světového internetu, jal jsem se utvořit podobné srovnání v soukromých českých, civilně získaných, dnes aktuálních podmínkách a jako statistický model jsem využil něco z toho, co mi dalo Systémové inženýrství na univerzitě v rodných Pardubicích. Vytvořil jsem jediný vzorec s využitím směsice postupů z předmětů jako Statistika II, Shluková analýza, Zpracování dat v Excelu, jak nás to učili po roce 2003 v Pcích. Můj vzorec je kouzelný v tom, že je platný pro obě hlavní skupiny vozidel, tedy pro pásová i kolová současně.

Konkrétní matematický výraz vzorce neuvádím, protože světoví analytici jej také uvádějí jedině až po zaplacení studie čtenářem. Mně se nic neplatí, tedy neuvádím.

Nejhorším úskalím pro mě bylo získávání přesných údajů pro všechna pěchotní vozidla světa, pročež chci uvést v potaz i pravdivost údajů, jaké kde vzali anglicky píšící světoví kolegové. Mám dojem, že si některé buď vycucali z prstů nebo jim je musel dodat zdroj od tajných služeb nebo kdo. Zapeklité to bylo s těmi nejpodřadnějšími a tedy nejhůře popsanými kusy, kdy pro jedno vozidlo jsem poměřoval data z až deseti vojenskotechnologických webů světa, ze kterých ostatně čerpám celý svůj web.

Faktory mého srovnání

Faktor je to, co v něčem hraje roli. Mnou zvolené faktory použité pro hodnocení IFV/APC jsou:

*Posádka - kolik nejvíce členů posádky vozidlo uveze; = obsluha plus výsadek;

*Ráže hlavní zbraně - a to buď vysokotlaký nebo nízkotlaký kanón, je jedno. V případě pouze 40 mm granátometu jsem ho počítal za 12,7 mm kulomet.

*Min armor - s jakým nejmenším pancířem vozidlo vyjede z továrny. Z hlediska umístění je to prostě nejsilnější ochrana kdekoli na vozidle. Není v mm RHA, protože tu prakticky není možno přesně zjistit. Takže je to udávaný STANAG 4569 level. U většiny ryze bojových IFV je pancéřování výrobcem utajováno a je uvedeno vůči ráži RHA ekvivalentu plus třeba reaktivní pancíř. V případě reaktivního je vzata smyšlená hodnota STANAGu 6,5. Pokud je o vozidle tvrzeno, že je nejlépe chráněné na světě, nebo má reaktivní ERA plus aktivní APS dohromady, pak jsem vzal smyšlenou hodnotu 6,8. Pokud není uvedeno nic, pak beru sílu pancíře STANAG 4569 levelu podle ráže sekundární zbraně.
Pro odolnost popsanou jako proti ráži 12,7 mm beru jako pomyslný STANAG 4569 level 3.5, podobně level 6,5 pro 30 mm.

Max armor - jakým nejodolnějším pancířem je možno ho dodatečně osadit.

*Rychlost přesunu po silnici (maximální, ne cestovní).

Maximální dojezd nějaké varianty vozidla.

Počet zbraní - kolik zbraní celkem má nejvyzbrojenější varianta vozidla, nezávisle ovládaných plus spřažených.

Rok - Rok dokončení návrhu vozidla, vyjadřuje "novost" technologií.

Max hmotnost - Maximální hmotnost nejtěžší varianty vozidla mínus dvě tuny. Nejtěžší kde zmíněná hmotnost vozidla, kdy je nabité, natankované, s plným pancéřováním. Výrobci ho často neuvádí, pak beru tolik, kolik by se dalo dopočítat podle specifického výkonu a výkonu motoru.

- - - -

*Hodnoty s hvězdičkou jsou umocněny na druhou, protože mají pro porovnávání nejvyšší váhu.

/Hodnota s lomítkem je negativní, snižuje výsledek. Zde u IFV a APC nejsou žádné negativní faktory.

 

Tyto hodnoty jsem algoritmicky prohnal vlastním vzorcem, který využívá prvky geometrického průměru, váženého a osekaného průměru. Výsledné hodnoty se liší ve čtyřech desetinných řádech, pročež jsem je pro graf předpřipravil normalizací a přeškálováním do intervalu <1;10000> tak, aby to co nejméně smývalo proporce mezi jednotlivými stroji. Toho nikdy nelze dosáhnout úplně, ale právě proto je graf takto rušivý mezi 1 a 10000, aby bylo vidět, jak obrovsky se nejhorší levné vozy liší od špičkových uměleckých děl na poli vojenství. Nejmodernější západoevropské stroje jsou proti těm starým sovětským úplně jak z jiného světa.

Tolik k výpočtu grafu.

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

I cesta neúspěchu může být dlážděna dobrými úmysly.
z dokumentu o haváriích jaderných elektráren