Armor- MEXAS

MEXAS
Modular Expandable Armor System
Německý typ pancíře

Druh kompozitního pancíře MEXAS byl vyvinut německou společností IBD Deisenroth Engineering 1994. Existují tři varianty Mexasu: Light, medium a heavy. Jak správně tušíte, light poskytuje ochranu proti ručním zbraním, medium je cílen proti RPG s tříštivotrhavými hlavicemi a heavy je pro tanky, jimž pomáhá čelit kinetickým penetrátorům od 30 mm AP výše.

Mexas je jak pasivní pancíř, tak také neexplozivní reaktivní pancíř. Jeho přesné složení je jako u všech pancířů utajováno z oficiálních míst. Znalci, kteří s ním však měli co do činění odhadují, že jde o tvarované keramické dlaždice pravděpodobně z oxidu hlinitého, karbidu křemíku a karbidu bóru (tvrdých sloučenin), provázané aramidovými vlákny (ohnivzdorné materiály jako kevlar, nomex). Povrch je potažen fólií z nylonu, která slouží jako protitříštivá vložka zachycující střepiny z drceného pancíře po zásahu projektilem.

V případě neexplozivního reaktivního pancíře Mexas jde o několik vrstev výše popsaného prokládaných s vrstvami kovového plátu sendvičovou metodou. Při zásahu žhavým projektilem tvarované nálože se keramické vrstvy drtí a dovolí se ocelovým vrstvám vypouknout a tím je rozváděn tok energie po obvodu do stran, takže žhavý paprsek nakonec nepronikne tak hluboko, jako by tomu bylo u stejné tloušťky pancíře celoocelového. Tomu nezbývá než věřit. Výhoda kompozitních pancířů jako Mexas je také v tom, že může pokrývat většinu plochy povrchu tanku, na rozdíl od pancéřování explozívního reaktivního (ERA). Pancíř zničený těžkým zásahem se ihned vyměňuje za blok nového a tyto náklady na životní cyklus obměny pancíře jsou znatelně nižší než u ERA. Mexas se vyskytuje výhradně jako Appliqué armor, tedy přídavné pláty pancíře montované na kostru vozidla. U tanků dneška bývá stejně ještě překryt ocelovou slupkou a na ní bývají připnuty dlaždice ERA.

Němci uvádí konkrétní příklad k uzpůsobování pancéřování pro vozidlo Bionix. Tehdy byl použit 23 mm silný plát oceli a 10 mm Mexasu, přičemž výsledek dával 1,2krát vyšší odolnost než by byla celkově silná vrstva high-hardness oceli. Na kritických místech vozidla byl použit jiný poměr: 22 mm Mexas a 7,3 mm ocel, přičemž efektivita zadržování energie nárazu vzrostla na 2,5 násobek, než by byl homogenní válcovaný pancíř (RHA). Tajemným prokládáním vrstev lze údajně docílit až 3,5 násobnou odolnost v porovnání s celoocelí (RHA).

Různé varianty experimentů s vzory a tloušťkou Mexasu a oceli dnes údajně využívá na 20 000 vojenských vozidel celého světa. Jsou to prakticky všechna obrněná vozidla pěchoty (z nichž výrobce jmenuje CV90, ASCOD, M1117, Bionix, Stryker, LAV III), ale i např. německé a kanadské tanky Leopard.

Principiálně jde o velmi podobnou záležitost s britským keramickým pancířem Chobham.

Zdroj

http://www.ibd-deisenroth-engineering.de/mexas.html

https://en.wikipedia.org/wiki/MEXAS

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Pro pravého muže není nic horšího, než práce, o které ví, že ji dělá zbytečně.
C. S. Lewis