APS- LEDS

LEDS (land electronic defence system)
Švédský systém hard-kill protiopatření

APS vytvořené švédským SAAB. Je to celá širší rodina produktů zahrnující LEDS-50 detekci ozáření laserem, LED-100 soft-kill systém ochrany a tři verze hard-kill ochrany LEDS-150, LEDS-200 a LEDS-300.

LEDS-150 spočívá v radarových a infračervených senzorech, výpočetní jednotce a dvou aktivních protiopatřeních, které každé má zásobu šesti kusů Mongoose-1 řízené střely od jihoafrického Denel. Mongoose je velmi malá lehká střela přesně zasahující přilétající hrozbu v podobě RPG, ATGM nebo HEAT kusu střeliva. Opět zde chybí něco proti kinetickým podkaliberním střelám. Systém nepoužívá fragmentační náplň a pro svoji celkovou lehkost představuje jen malé nebezpečí pro vlastní vojáky roztroušené mezi vozidly. Zásah střelami Mongoose-1 je uskutečňován ve vzdálenosti 5-15 m od vlastního vozidla.

LEDS-200 přidává soft-kill protiopatření v podobě automaticky vypuštěné krycí mlhy. Ta mění fyzický tvar vozidla a jeho tepelný obraz, čímž ruší navádění fire-and-forget střel.

LEDS-300 potom navyšuje vzdálenost na kterou lze eliminovat cizí střely a to až do 150 metrů.

Zdroje

Oficiální stránka u výrobce:
https://saab.com/globalassets/commercial/land/force-protection/active-protection/leds/leds-product-sheet.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/LEDS-150

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Vítězství má tisíc otců, porážka je vždy sirotkem.
americké přísloví