Tandem-charges

Tandem-charges, (dual-charges)
Tandemové hlavice

Výbušný projektil se vyznačuje dvěma fázemi výbuchu, tj. má dvě nálože vybuchující s časovým odstupem. Tento princip napovídá, že jde o zbraň cílenou proti explozivnímu reaktivnímu pancíři. První slabší nálož aktivuje nebo i prorazí reaktivní pancíř tak, že druhá silnější nálož může proniknout nezadržena volnou cestou na stejné místo a vybuchnout tam, kde byl reaktivní modul již první náloží neutralizován.

Potřeba tandemových hlavic u protitankových řízených střel vznikla za studené války, kdy reaktivní pancíř představoval běžnou ochranu sovětských tanků. Typické příklady tandemových hlavic nalezneme v řízených střelách TOW, Javelin, Brimstone a LAW.

Zdvojené nálože najdou uplatnění také při prorážení zpevněných struktur jako bunkry. Jelikož výbuch vždy působí cestou nejnižšího odporu, mnoho detonační síly prvního výbuchu je ztraceno na povrchu a v okolí cíle. Tento efekt je kontrován druhou náloží se zpožděnou roznětkou, která již vybuchuje uvnitř cíle nebo aspoň v pancéřování porušeném prvním výbuchem.


Ukázka jak zpožděná nálož vybuchuje uvnitř objektu.

Zdroj

https://en.wikipedia.org/wiki/Tandem-charge

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Rozumí-li člověk tématu, o němž šarlatán mluví, šarlatánství rozezná. Jenže téma si vybírá šarlatán sám a ne vždy se poštěstí, že se strefí do něčeho, co jeho posluchač zná.
Wikipedia