Cottonmouth ARV

Advanced Reconnaissance Vehicle (ARV), Naval Sensor Node
U.S. budoucnost průzkumu před vyloděním

V polovině roku 2021 americká společnost Textron Systems Corporation odhalila nové vozidlo Cottonmouth pro využití U.S. námořní pěchotou.  Jde  o zřejmé pohyblivé předsunuté a výzvědné stanoviště. Stroj má sloužit jako jeden velký uzlíček senzorů a v dokonale průzkumné roli má nahradit zastaralá kanadská vozidla LAV-25, jichž má U.S. armáda 600 kusů.

Cílem při návrhu Cottonmouth  bylo vyvinout vozidlo, jež je obojživelné a skryté a vidí a slyší všechno v dalekém poloměru od sebe, zatímco samo není zjistitelné pokud možno vůbec (což dnes stále ještě nelze).

Cottonmouth nese široké spektrum průzkumných senzorů, jimiž má získat  aktuální údaje o prostředí, do něhož se povede rozsáhlá vyloďovací operace při vyloďování za obzor. K tomu se očekává, že Cottonmouth bude v reálném čase komunikovat s námořnictvem a letectvem a také má mít vysokou míru autonomie v rozhodovacích procesech s průzkumem spojených. 

Co do ovládání vlastní posádkou bude využívat převratného systému  IronVision od Elbit Systems, který připravili Izraelci pro dokonalé vizuální ovládání svého  bojového vozidla budoucnosti Carmel. IronVision je vlastně trojrozměrná virtuální realita ve vidění a ovládání stroje, ve kterém posádka sedí, jako by neměl stěny a posádka viděla celou kuloplochu přehledu na všechny strany. Vize je zprostředkována kamerovým systémem a přepočítána k vnímání z helmy pilota, podobně jako mozek nám přepočítává obraz ze dvou našich očí.

Cottonmouth je sice plně obojživelný, ale k vyloďování má využívat vyloďovacích plavidel, kdy jedno z nich uveze čtyři vozidla Cottonmouth. Proto má toto vozidlo kompaktní návrh, který je pouze šestikolový (šetří se prostorem a hmotností). 

Vozidlo nebude zhola průzkumné, bude mít i bojovou kapacitu. O výzbroji vozidla není dosud pevně rozhodnuto, nicméně vozidlo bude osazeno vzdáleně ovládanou zbraňovou stanicích Kongsberg RS4-J. Vozidlo má být volitelně omužené a tedy moci pracovat v manned-unmanned týmech. 

Zdroje

https://investor.textron.com/news/news-releases/press-release-details/2021/Textron-Systems-Unveils-Its-Cottonmouth-Purpose-Built-Advanced-Reconnaissance-Vehicle/default.aspx 

https://www.textronsystems.com/capabilities/innovations/cottonmouth

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Reakce přichází až když problém klepe na dveře.
Jiří Šedivý