Pěchotní vozidla podle kontinentu původu

Infantry fighting vehicle (IFV), Armoured fighting vehicle (AFV); Obrněný transportér pěchoty, Armored personnel carrier (APC), Infantry carrier vehicle (ICV);

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační