1. DC
  2. Organizační

FAQ digitální vs. virtuální

Často dostávám tento dotaz od neinformatiků, jestli by nebylo více na místě použít název Virtuální Cestovatel.
Nikoli.

Digitální (číslicový) a virtuální (zdánlivý).

Jeden důvod je, že dělám věci digitální povahou - tedy buď naplno nebo vůbec. Žádné mezistavy mě nezajímají. Stejně jako nejmenší jednotka informace bit (binary digit (dvoustavová číslice (0 - neteče proud, 1 - teče proud))).

U sekce o počítačových hrách by rozhodně bylo správně použít pojem virtuální jako cestovatel po světech virtuálních a hned by byl každý doma.

Rozdíl ale nejlépe pochopíme u pojmu digitální distribuce (download only), tam by byl termín virtuální úplně zcestný. Stejně tak např. foťák nebo televize jsou digitální, ne virtuální.

Proč digitální cestovatel?
Jednoduše: Jde o digitální obsah získaný převážně pomocí digitálních médií (TV, internet, PC hry) a to ještě v některých sekcích pouze o digitálním obsahu (PC hry, SW) a ke všemu daný dohromady pomocí digitálních technologií webu.

Smysl, o který mi zde nejvíce jde, je Odhmotnění lidských potřeb. Naplňování lidských potřeb se čím dál více odehrává na digitální půdě, tj. souvisí nějak s počítačem resp. softwarem. Může jít mj. o zážitky ve světech virtuálních (v počítačových hrách) nebo také třeba o tvorbu softwaru, který není virtuální nýbrž zcela reálný přičemž stále je to digitální médium.

A jak by řekl Svěrák v Cimrmanově hře Lijavec: Jsou sice virtuální, ale opravdové. Takže raději rovnou digitální.

Cimrman - Dětské, ale opravdové

  1. DC
  2. Organizační

Portál vojenských technologií,
nejnovější přírůstky:

ART, SPGH
Samohybné dělostřelectvo

VLAP

SR5

AR3

T-300 Kasirga

K-300P Bastion-P / SS-C-5 Stooge

IFV, APC
Bojová vozidla a transportéry pěchoty

Bradley 2 NG

Optical camouflage

Black Widow Spider 8x8

Panus R-600

Wheeled Armoured Vehicle (Improved)

MBT, LT
Hlavní bitevní tanky

Griffin III

Ejektor zplodin výstřelu

Thermal sleeve

EMBT

Kaplan MT / Harimau

Ozbrojené vrtulníky

H225M Caracal (EC725)

Rotor a počet listů rotoru

Wire strike protection system (WSPS)

Airborne early warning and control

OH-1 Kawasaki

Recon, IMV - Lehká vozidla
a transportéry personálu

AJBAN LRSOV

Spider MkII

MRAP

Frag Kit 6

Plasan Sand Cat

AA, SAM, SPAAG
Prostředky protivzdušné obrany

Friend-or-foe identifikace

Marksman

Ramjet - náporový motor

VL Mica SHORAD

C-RAM

Technologie a pojmy
vojenských prostředků obecně

Counter-insurgency (COIN)

Muzzle brake - úsťová brzda

Digitální mapy

Lafetace

Státem sponzorovaný terorismus

▾ Portál vojenských technologií |
▾ Home |
▾ Divácký výzkum |
▾ Organizační |

"Ve vědě nejsou žádné záhady, jen věci které neznáme."
- z dokumentu o nanotechnologiích