DC

FAQ digitální vs. virtuální

Často dostávám tento dotaz od neinformatiků, jestli by nebylo více na místě použít název Virtuální Cestovatel.
Nikoli.

Digitální (číslicový) a virtuální (zdánlivý).

Jeden důvod je, že dělám věci digitální povahou - tedy buď naplno nebo vůbec. Žádné mezistavy mě nezajímají. Stejně jako nejmenší jednotka informace bit (binary digit (dvoustavová číslice (0 - neteče proud, 1 - teče proud))).

U sekce o počítačových hrách by rozhodně bylo správně použít pojem virtuální jako cestovatel po světech virtuálních a hned by byl každý doma.

Rozdíl ale nejlépe pochopíme u pojmu digitální distribuce (download only), tam by byl termín virtuální úplně zcestný. Stejně tak např. foťák nebo televize jsou digitální, ne virtuální.

Proč digitální cestovatel?
Jednoduše: Jde o digitální obsah získaný převážně pomocí digitálních médií (TV, internet, PC hry) a to ještě v některých sekcích pouze o digitálním obsahu (PC hry, SW) a ke všemu daný dohromady pomocí digitálních technologií webu.

Smysl, o který mi zde nejvíce jde, je Odhmotnění lidských potřeb. Naplňování lidských potřeb se čím dál více odehrává na digitální půdě, tj. souvisí nějak s počítačem resp. softwarem. Může jít mj. o zážitky ve světech virtuálních (v počítačových hrách) nebo také třeba o tvorbu softwaru, který není virtuální nýbrž zcela reálný přičemž stále je to digitální médium.

A jak by řekl Svěrák v Cimrmanově hře Lijavec: Jsou sice virtuální, ale opravdové. Takže raději rovnou digitální.

Cimrman - Dětské, ale opravdové

DC
DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Gamesave, který jste opoměli včas vytvořit, vadí víc než nezvaný host.
DigCest