Optical camouflage

Active camouflage, adaptive camouflage

Je jednou z technologií blízké budoucnosti, která je už brzy na spadnutí. Pro optickou kamufláž je údajně připravován britsko-polský lehký tank PL-01. Má za cíl provést skrytí před vizuální detekcí.

Technologie je inspirována kde jinde než v přírodě a to především chobotnicemi. Chobotnice dokáže bleskurychle adaptovat barevné buňky svého těla tak, aby přijaly barvu a vzor povrchu, na kterém leží. Budí tak dojem zdánlivé průhlednosti.

Přesně o to se bude snažit povrch pěchotních vozidel, na který bude promítán obraz prostředí za vozidlem, jenž bude snímán k tomu určenou kamerou, když bude vozidlo stát. Může jít o organické svítící diody (OLED) na povrchu vozidla. Druhým stupněm by potom byla optická kamufláž vozidla za pohybu, což je stále nedosažitelné. Optická kamufláž však může dostatečně narušit rozpoznatelnost vozidla za pohybu, podobně jako u filmového Predátora.

Problém je také v tom, že aktivní kamufláž funguje dobře jen z jednoho úhlu pohledu, protože musí znát relativní polohu pozorovatele a obraz scény za vozidlem z jeho úhlu pohledu, aby mohla utvořit jemu na míru šitý obraz.

2003 se povedlo tokijskému profesoru Susumu Tachi vytvořit aktivní kamufláž na základě retroreflektivních skleněných ploch. Jeho neviditelný plášť viděný přes polozrcadlový projektor ukazoval jen malou část světla, které se z něj odráželo ve skutečnosti. Bohužel nebylo zachyceno všechno jeho světlo a opět to pracovalo pouze pro známý úhel pozorovatele. Plášť takto docílil efektu částečného zprůhlednění.

Experimentuje se také s Phased-array optics (PAO), která produkuje spočítaný trojrozměrný hologram scenérie za objektem.

2010 přišla s první aplikací pro vojenské využití izraelská firma Eltics následována nadnárodním BAE Systems a jejich infračervenou kamufláží Adaptiv. Ta využívá šestiúhelníkových Peltierových panelů ke skrytí stran tanku. Články jsou rychle zahřívány a chlazeny, čímž mění barvu tak, aby odrážely buď obraz scenérie za objektem a nebo jiný objekt z knihovny známých, tady např. osobní auto místo tanku.

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Když dokážeš z přistání odejít po svých, bylo to dobré přistání. Když dokážeš letadlo použít ještě druhý den, bylo to vynikající přistání.
Chuck Yeager