LRSAV DAGR & Hellfire II

Long Range Surveillance & Attack Vehicle
Americké staronové řešení samohybného protitankového deštníku
Náhrada M1134 Anti-Tank Guided Missile Vehicle

Roku 2014 Američané na Eglinské Floridské základně úspěšně otestovali nové kolové útočně-průzkumné vozidlo LRSAV, vzniklé vyzbrojením vozidla Stryker dvěma raketovými systémy. LRSAV stejně jako MML tím představuje příchod nové éry více kombinovaných raketových zbraní na společném vozidlu. LRSAV vypadá jako dokonalejší nástupce M1134 (Anti-Tank Guided Missile Vehicle s raketami TOW).

Stryker se zbraňovou věží využívá pro průzkmum vysoce výkonného vysouvatelného senzorového stožáru s infračervenými elektrooptickými čidly, které nejen umožňují skvělé pozorování oblasti o velké kuloploše, ale také dodávají dost dat o případných cílích svým dvěma zbraním. Klíčovým zařízením je zde obdoba M-TADS/PNVS (Modernized Target Acquisition Designation Sight / Pilot Night Vision Sensor) od firmy Lockheed Martin známá z vrtulníků Apache. Hlavní zbraní jsou protitankové řízené střely Hellfire II, známé od všech amerických bitevních vrtulníků. Ty dokáží likvidovat pancéřovanou hrozbu na maximální vzdálenost 6,4 km (z pozemního odpaliště), pokud jsou zaměřované ve spolupráci se stožárem.

Vozidla tato budou v boji využívána také coby pouhé nosiče a odpalovače raket, jejichž cíle budou ozařovány zvenčí z vrtulníků Apache jejich palubním TADS a značkovačem cílů. Vozidla by měla plnit své mise takřka výlučně s předsunutým zaměřováním cílů z vrtulníků, takže by měla ničit vzdálené cíle na bezpečnou vzdálenost a neměla by se do přímého střetu s jednotkami nepřítele vůbec dostat.

Novinkou, díky které je staronové kolové protipancéřové řešení nové, je systém DAGR, jakési důvtipné nové řešení starých 70 mm neřízených raket Hydra, které jsou v DAGR překonvertovány na rakety řízené a naváděné s bodovou přesností. Řešení se zaměřovacím stožárem poskytuje oběma raketovým systémům Hellfire i Dagr schopnost jak získání zaměření před odpalem, tak získání zaměření až po odpalu rakety, čímž z obou dělá opravdové střely typu fire-and-forget. Rakety systému DAGR jsou svižně letící útlé střely schopné ničit svůj cíl na vzdálenost 3,5 km. Místo jedné tuby odpalovače M299 původně postaveného pro Hellfire se vejdou tři Hydry vedle sebe. Rakety Hydra systému DAGR odpalované z povrchu zemského mají max dosah 5 km, při původně zamýšleném odpalu z vrtulníků je to 12 km. Rakety jsou naváděny poloaktivně po laserovém paprsku. Při letu tedy komunikují s odpalištěm nebo s jiným naváděcím zdrojem. Jsou vyzbrojeny tříštivotrhavou bojovou náloží s kontaktní roznětkou. Nyní již jako řízené střely dokázaly, že dovedou zasahovat vozidla jedoucí rychlostí do 40 km/h 3,5 km vzdálená. S novým laserovým navedením ať už pomocí stožáru nebo ze vzdáleného vrtulníku mají v zásazích nevídanou přesnost s chybou pouhého 1 m (!).

Takto by měla vozidla zastávat vylepšenou roli staršího existujícího protitankového deštníku rovněž na bázi Strykeru. LRSAV jsou především cílena pro export amerického řešení jiným armádám (role ničitele tanků, který je po 2015 žádán všemi evropskými armádami).

Případnými dalšími zbraněmi, které pro LRSAV přicházejí v úvahu, jsou 30 mm kanón MK44 a jiné osvědčené řízené protitankové střely Javelin. Výzbroj tvořená rovněž laserově naváděným Hellfire II je zde možná jen z důvodů zpětné kompatibility se slavnou historií a také pro dvojnásobný účinný dolet raket.

Řešení LRSAV & DAGR má tři zásadní výhody oproti obdobným: Veze více raket, bojuje z bezpečného odstupu a jde přitom o technologie velmi známé a osvědčené, pouze viděné z nového úhlu pohledu. Proto hned v 2015 projevily o LRSAV svůj zájem kolem deseti armád z celého světa. Na druhou stranu tím, že jde o řešení levné a principiálně dobře známé, postaví si asi jiné země tato řešení svoje vlastní, na základě svých vozidel a svých starších vrtulníkových raket. Konec konců Hellfire II již používá od 2005 16 armád světa.

Zdroje

https://www.army-technology.com/news/newslockheeds-lrsav-weapon-system-fires-dagr-and-hellfire-ii-missiles-4296202/

https://news.lockheedmartin.com/2014-03-19-Lockheed-Martins-DAGR-Missile-Scores-A-Perfect-16-Of-16-In-Flight-Tests-For-U-S-Army

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Reakce přichází až když problém klepe na dveře.
Jiří Šedivý