Sakal IFV / BVP-M2 SKCZ

Infantry fighting vehicle
České a slovenské obrněné bojové vozidlo pěchoty

Šakal IFV je obrněným bojovým vozidlem pěchoty založeným na technologickém demonstrátoru BVP-M2 SKCZ. Ten byl vyvinut českou Excalibur Army spolu s mnoha dalšími subdodavadateli z České a Slovenské Republiky. Má za úkol ukázat stálý potenciál modernizace starších sovětských BMP-2. Širší měřítko modernizace zahrnuje vysokou úroveň připravenosti těchto původně sovětských vozidel ovšem podle standardů NATO pro pásová vozidla. Životnost vozidla tak byla prodloužena snad o dalších 20 let. Představeno bylo 2013. Přitom konec BVP-2 ve výzbroji měl nastat 2015. Šakal může pokračovat dál.

Šakal má s původním BMP společnou polovinu součástí zejména v pojezdové části.

Úlohou vozidla je především nasazení v zastavěném prostředí asymetrického konfliktu, kde hrozí použití improvizovaných výbušnin a přenosných protitankových zbraní. Jak určením tak zhotovením proto není nepodobné s budoucím izraelským Carmel IFV.

K výzbroji vozidla byla použita izraelská bezosádková věž SAMSON MK II s 30 mm rychlopalným kanónem Mk.44 Bushmaster II a dvěma protitankovými řízenými střelami Spike. Rovněž může být použita slovenská věž TURRA-30 s kanóny CZ 30 nebo Bushmaster II Mk.44 a s kulometem ráže 7,62 nebo 12,7 mm. Místo izraelských ptřs Spike-LR mohou být instalovány ruské 9M113 Konkurs. Zbraně jsou stabilizovány ve dvou osách. Vysoký úhel náměru dovoluje postřelovat i nízko letící vzdušné cíle hlavní zbraní.

Věž samozřejmě disponuje TV kamerovým systémem, infračerveným čidlem a laserovým dálkoměrem, dále automatickými vrhači zadýmovacích granátů napojenými na laserový varovný přijímač, moderní pozorovací a zaměřovací optoelektronikou umožňujícími činnost i v noci a za ztížených podmínek počasí.

Korba z vrstveného pancíře snižuje zjistitelnost ve viditelném a blízkém infračerveném spektru. Její balistická odolnost je na úrovni STANAG 4569 Level 3, tedy vůči průbojnému střelivu ručních zbraní ráže 7,62 mm. Na zádi se počítá s klecovým pancířem a celkově s aktivními prvky ochrany. Protiminová odolnost se nijak nevymyká průměru, ovšem je navýšena zavěšenými sedačkami posádky, automatickým protipožárním a protivýbuchovým systémem a elektronickým rušičem IED. Posádka je chráněna CBRN systémem ochrany napojeným na velící systém.

Nádrž byla vyjmuta a umístěna vně prostoru pro posádku, čímž se zvýšil i užitný prostor a zvýšilo se celé vozidlo. Místo ní je dvojí nezávislé topení a klimatizace. Posádka má přehled o okolí vozidla pomocí nezávislého kamerového systému. Vyloďuje se pomocí hydraulické rampy zadními jednokřídlovými dveřmi. Je zde radiový komunikační systém a diagnostický systém, oba kompatibilní s NATO standardy.

O pohon se stará nový power-pack sestávající z přeplňovaného diesel motoru Caterpillar C9.3 o výkonu 300 kW a baterie pro vnitřní zařízení. Původní převodovka byla upravena pro poloautomatický a automatický mód.

Specifikace

Hmotnost 19 tun; délka 7 m; posádka 3 + 6 členů; diesel motor 300 kW; rychlost 70 km/h; dojezd 550 km;

Zdroje

https://www.armyrecognition.com/slovak_slovakia_light_armoured_vehicles_technical_data_uk/sakal_ifv_bvp-m2_skcz_armoured_infantry_fighting_vehicle_technical_data_sheet_specifications_pictures_video_12607152.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/BVP-M2_SKCZ

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Objev spočívá ve vidění toho, co každý viděl, a v uvažování tak, jak to dosud nikoho nenapadlo.
X3 Reunion