NaMer (Nagmash Merkava)

Namer
Armored personnel carrier (APC) Merkava

Zkrácením hebrejských slov "Nagmash" (obrněný transportér) a "Merkava" (pouštní bojovník) vznikne zkratka NaMer, která sama o sobě znamená leopard. Stručně řečeno jde o veleslavný izraelský tank Merkava Mark IV bez dělové věže. Dle Izraelských ozbrojených sil jde o nejlépe pancéřované vozidlo svého druhu na světě. V roli obrněného transportéru pěchoty nahradilo M113, odmítnut byl Stryker a vznikl Namer. Izraelci si dali záležet, aby to bylo jejich a aby to bylo nejlépe chráněné proti všudypřítomným improvizovaným výbušným zařízením Arabů i ručně odpalovaným protitankovým raketám. Z Merkavy je přebrána i protichemická ochrana. Podle IDF je transportér ještě více obrněný než Merkava sama. Prý co se ušetřilo na váze chybějící tankové věže bylo investováno do posílení pancíře. K dispozici jsou varianty pro kulomet, granátomet a minomet. Do 2014 bylo v trvalém nasazení 120 kusů u IDF a připravuje se export spřáteleným armádám.

Specifikace

Hmotnost 60 tun, posádka 3 členové, osádka dalších 9 členů, dojezd 500 km, rychlost 60km/h.

Zdroje

Merkava Namer. Military Factory. Web. 2016.
<https://www.militaryfactory.com/armor/detail.asp?armor_id=585>

Namer Heavy Armoured Infantry Fighting Vehicle. Army Technology. Web. 2018.
<https://www.army-technology.com/projects/namerheavyarmouredin/>

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Každá mocnost využívá nějakou ideologiii k mobilizaci lidí ve svůj prospěch. V arabských zemích se k tomu zrovna hodí ideologie náboženská.
Břetislav Tureček