DC

Neskonalé technologie díky nimž to celé funguje:

Debian OS

debian.org

Svobodný operační systém založený na jádře Linuxu. Nejpoužívanější pro serverové nasazení, však také většina internetových serverů běží právě na Debianu. Je nejrobustnější ze všech Linuxů, největší selekce softwaru, největší komunita, nejlepší řízení chyb, nejživější vývoj, pochází od něj nejpoužívanější formát balíků softwaru (.deb). Z těchto a dalších důvodů je Debian GNU Linux nejpoužívanější jako základ pro vývoj dalších linuxových distribucí odvozených právě z něj (např. Ubuntu, Mint).

Apache HTTP Server Project

apache.org

Už déle než 20 let je Apache nejpoužívanějším serverem na internetu. Jde o open-source software běžící pod všemi moderními OS. Cílem projektu je poskytnout bezpečný, efektivní, modulární webový server ruku v ruce s aktuálními HTTP standardy.

PHP Hypertext Preprocessor

php.net

Nejrozšířenější skriptovací jazyk na straně serveru nyní ve verzi 7 po bezmála 20-ti leté existenci PHP pohání většinu webů v internetu.

Hypertext Markup Language

W3Schools.com/html/

Standardní značkovací jazyk a jeho obdoby tvoří nosnou kostru a formátování většiny textových a především webových souborů již skoro 30 let. Hlavní myšlenkou je hypertext, tedy provázání textů, souborů a jejich umístění pomocí odkazů. Standard HTML5 nyní nabízí vše pro tvorbu komplexních internetových aplikací dneška i zítřka.

Cascading Style Sheets

W3Schools.com/css/

Jestliže HTML se zaměřuje na kostru jakéhokoli strukturovaného textového obsahu, pak kaskádové styly dovádějí k dokonalosti možnosti jeho formátování. Jejich hlavní myšlenkou je oddělení formy od obsahu.

MySQL (Structured Query Language)

mysql.com

Strukturovaný dotazovací jazyk je od roku 1995 nejpoužívanějším standardem pro ukládání dat v internetu v systému pouze k tomu sloužících databázových serverů. Pomocí SQL tvůrce vytvoří systém provázaných multirozměrných tabulek neomezeného počtu sloupců a řádků v nichž jsou data organizovaně ukládána. Říká se tomu relační databáze. Opět pomocí SQL pak uživatel dokáže rychle vyhledat pouze tu množinu dat, která splňuje dotazovaná kritéria.

SQLite

sqlite.org

SQLite je knihovna jazyka C starající se o práci s novým standardem - ukládání do file-based relačních databází typu SQL. Databáze je tak pouze souborem na disku, což nese všechny výhody i nevýhody tohoto přístupu. Používá se pro nízce konkurenční prostředí webu, ale i pro ukládání dat v handheld přístrojích. Kvůli mobilům je SQLite nejpoužívanější DB současnosti.

XML

www.w3.org/TR/xml11/

XML je volně rozšiřitelný značkovací jazyk. Je nadmnožinou HTML. Lze definovat pokročilý systém pravidel mezi daty, která do XML formátu ukládáme a data poté kontrolovat pomocí validátorů. XML se používá hlavně jako přenosový formát mezi různými databázemi (je vlastně jiným zápisem relačních databází).

Laravel

laravel.com/

Laravel je nejrozšířenějším frameworkem jazyka PHP, v 2020 již jeho koláč zabíral polovinu pracovního trhu kolem PHP. Framework je předprogramovanou sadou knihoven pracujících dohromady jako základ webového sídla a na jejich základě programátor při tvorbě své aplikace staví svoje dílo.

DreamWeaver

adobe.com/cz/products/dreamweaver.html

Nejdokonalejší víceúčelové tvůrčí prostředí pro všechno kolem tvorby webu s bezmála třicetiletou historií. Nabízí WYSIWYG mód, code mód, dělený mód a live mód. Jeho systém šablon CSS/HTML a editabilních/optional regionů je dodnes nepřekonán žádným jiným programem. Velmi usnadňuje vícejazyčnou tvorbu webu v mnoha ohledech. Dreamweaver dělí lidi na ty, kdož web skutečně dělají, a na ty, kdož v tom stále jen experimentují. Sám ho používám 20 let a byl to první velký SW, který jsem si kdysi na živnosťák koupil a udržoval za peníze (tehdy ještě jako Macromedia). Ještě v 2020 je jedním z posledních dvou programů, pro které neexistuje smyslupná alternativa v Linuxu a v OSS.

PhpStorm

jetbrains.com/phpstorm/

V 2020 již delší dobu nejinteligentnějším a co do šíře funkcí nejdokonalejším prostředím pro vývoj v jazyce PHP. Dál už opravdu asi jít ani nelze. Etabloval se jako nejvíce "profesionální" řešení svého druhu a mimochodem je to český produkt, na úrovni světové špičky. Češi jsou prostě péhápkáři.

Intel (stylizováno jako intel)

intel server products

Vynálezce a výrobce jediných pořádných procesorů, které kdy stály za pořízení.

W3C (World Wide Web Consortium)

W3C.org

Společenství 461 organizací, které si vzalo za cíl od roku 1994 definovat webové standardy. Vyvíjí protokoly, standardy a směrnice pro jednotlivé dodavatele softwaru, aby vedly world wide web (www) k plnému využití svého potenciálu ruku v ruce s rostoucími požadavky lidstva.

DC
DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Je v prdeli, jako kouzelník bez manashieldu.
DigCest, Diablo