Bradley 2 NG

IFV / ICV
Americká modernizace slavného bojového vozidla pěchoty

Inovované americké pěchotní vozidlo M2 Bradley NG (Next Gen) bylo představeno 2016. Má být jednou ze tří složek armored brigade combat týmů americké armády. Vzhledem k tomu, že zásadně inovativní programy pěchotních vozidel U.S. armády FCS a GCV byly zrušeny pro škrty v rozpočtu, konvenčnější přístup renovace starého IFV Bradley snad konečně vyjde. Program zastřešující nová vozidla Bradley nese název Future Fighting Vehicle a těží z poznatků získaných vývojem FCS i GCV. Jeho součástí je však i alternativa nákupu cizího řešení, pokud modernizace M2 z počátku 80. let nebude naplňovat představy ideálního vozidla pěchoty. Jde v stručnosti o to získat vozidlo pěchoty, které bude hlavní složkou armády po boku tanků Abrams a houfnic Paladin.

Jelikož dva předchozí programy neuspěly, kolem Bradley NG nemáme příliš údajů. Musíme se spokojit s tím, co bychom od každé renovace očekávali: Bradley NG bude mít vylepšenou korbu s navýšenou balistickou ochranou, více užitného prostoru, vyšší výkon a novější elektronické vybavení. Vozidlo bude ovládat řídící integrovaný systém C4ISTAR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance).

NG však dědí problém Bradley jako takového - nedostatečný prostor pro výsadek. Pojme pouze sedmimístný výsadek, přičemž potřebovalo by místo pro aspoň devět vojáků. Takto se negativně projevil požadavek na aeromobilitu - Bradley budou přepravitelná letouny C-17. Na druhou stranu nové Bradley bude mít vysoký podíl součástí shodných s novými AMPV a s houfnicemi Paladin, což představuje pro rozpočty zásadní trhák z hlediska snižování servisní náročnosti.

Představený prototyp byl zatím vyzbrojen 25 mm kanónem Bushmaster na modernizované zbraňové věži Konsberg MCT-30. Do budoucna se počítá spíše s 30 mm hlavní zbraní. Mezi další klíčové požadavky, které se Bradley NG chystá naplnit, patří reaktivní pancíř, aktivní prvky ochrany a schopnost jet pouze na baterie v tichém módu.

Letmo shrňme vlastnosti starého IFV Bradley z roku 1981:

Hmotnost 27 tun, délka 6,55 m, posádka 3 + 6, pancíř proti zbraním do ráže 14,5 mm, kanón 25 mm, 2x ATGM TOW, diesel motor 600 hp, rychlost 56 km/h.

Osobně si myslím, že Bradley NG je trochu zbytečná ambice s důvodem jedině v úspoře nákladů, protože americká armády již získává nejnovější transportéry AMPV, které vyňaly všechny nedostatky starých modernizovaných Bradley. Terrexy. Navíc soutěží s dokonalými novými řešeními evropskými tak zvučných jmen jako CV90, Lynx, a s lehkým tankem Griffin.

Zdroje

https://breakingdefense.com/2016/10/rebuilding-the-m2-bradley/

https://www.defensenews.com/land/2019/03/29/armys-request-for-proposals-to-build-next-gen-combat-vehicle-prototypes-drops/

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Zvědavost je matkou inteligence.
sociální darwinismus