Laser rangefinder

Laser rangefinder
Laserový dálkoměr

Dálkoměrem je zařízení mající za účel měření vzdálenosti mezi cílem a pozorovatelem. Samotný proces měření se nazývá ranging. Známost aktuální vzdálenosti od cíle je klíčová typicky pro časování munice, aby vybuchla v blízkosti cíle nebo pro kalibraci míření tak, aby střelivo k cíli vůbec dolétlo při respektování jeho balistické křivky. Nevojenské užití nachází zejména při zaostřování ve fotografování, v zeměměřičství, optimizaci větrných elektráren, sportu, lesnictví, zemědělství, geologii, astronomii, robotechnice, měření geometrických nepřesností, u autonomních vozidel a při tvorbě virtuální reality.

Pasivní dálkoměr je starší a vlastně dálku ani neměří, vypočítává ji pomocí trigonometrie.
Aktivní dálkoměr vysílá proud energie k cíli a měří charakteristiky odraženého, aby odhadl vzdálenost. Typický dálkoměr dneška je proto laserový, ale tímto aktivním způsobem lze vzdálenost odhadnout i pomocí radaru a sonaru.

Laserový dálkoměr měří čas letu světelného paprsku k cíli a zpět. Při známé rychlosti světla je tak možno přesně dopočítat vzdálenost objektu. Při superpřesném měření pod nanosekundovou přesnost se používá dokonce průměrná hodnota mnoha pulzů vyslaných současně. Rychle se pohybující a astronomicky vzdálené objekty lze také měřit pomocí změny ve fázovém posunu přijatého a odeslaného paprsku (změně jeho vlnové délky) za využití Dopplerova jevu. Interferometrie se užívá tam, kde změna vzdálenosti je důležitější než vzdálenost sama. Lasery 600 až 1000 nanometrové délky se užívají běžně, z důvodů bezpečnosti pro lidské oko nebo v podmořských hlubinách se užívají i délky vyšší, ve vojenském prostoru typicky délka 1550 nm, která se nijak neprojevuje v tepelném vidění.

Zdroje

https://en.wikipedia.org/wiki/Laser_rangefinder

https://www.lasertech.com/TruPulse-Laser-Rangefinder.aspx

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Ve vědě nejsou žádné záhady, jen věci které neznáme.
z dokumentu o nanotechnologiích