MaxxPro (Navistar International)

International MaxxPro
Mine Resistant Ambush Protected 4x4 vehicle
Americko-izraelské MRAP obrněné vozidlo

Toto střední MRAP vozidlo je výsledkem společného vývoje amerického Navistar International a izraelského Plasan Sasa, který byl dovršen 2007. MaxxPro bylo konstruováno do soutěže o výběr nového MRAP vozidla americké armády a námořnictva. V něm nakonec zvítězil Cougar.

Vozidlo MaxxPro je vyráběno ve variantách obou kategorií MRAP 1 a 2 (v závislosti na velikosti užitného prostoru) a také ve variantě Plus, která má zdvojené zadní pneumatiky pro nesení vyššího zatížení.

Náznakem připomenu, že MRAP znamená Mine Resistant Ambush Protected vozidlo, tedy se zesílenou podlahou tvaru V pro rozvádění energie výbuchu min směrem od posádky. I z boku je dobře pancéřované pro odolnost vůči léčkám (IED), taktéž proti střelbě z ručních zbraní a střepinám dělostřelectva. Na rozdíl od většiny obrněných vozidel, MaxxPro užívá oddělené celistvé pancéřové kapsle posazené na podvozku. Konstrukce je sešroubována namísto svařena. Odolnost vůči minám u všech MRAP vozidel činí úctyhodný ekvivalent 15 kg TNT.

Vozidla jsou využívána pro vedení a ochranu konvojů a k odklízení nástražných přísilničních bomb. Také jsou méně zranitelná v městském prostředí, kde se předchozí Humvee v Afgánistánu a při asymetrickém vedení války ukázalo jako nedostatečné.

2010 byl zahájen program vylepšení pomocí elektronické stabilizace vozidla, jelikož jeho vysoký podvozek pro posílení ochrany proti výbuchům zároveň zvyšuje těžiště vozidla a činí ho náchylným k převalení. Elektronická stabilizace (ESC) kombinuje údaje o vozovce, rozložení nákladu a záměry řidiče ku korekci jízdních manévrů.

Vozidla MaxxPro byla hojně nasazována jako HMMWVs namísto Humvees. Do současnosti jimi operovalo a operuje 21 armád zemí světa a také U.S. policie. Celkem bylo vyrobeno 9000 kusů.

Specifikace

Navrženo 2007; hmotnost 12,7 - 14,5 tun podle MRAP kategorie, užitná zátěž 1, 6 - 5 tun; délka 6,5 - 7,2 m; posádka 3-7; diesel motor 330 nebo 375 hp; max. rychlost ??; dojezd ??.

Zdroje

Oficiální stránka u výrobce:
MaxxPro MRAP. Navistar Defense. Web. 2016.
<https://www.navistardefense.com/navistardefense/vehicles/maxxpromrap/maxxpro_mrap>

MaxxPro MRAP Armoured Fighting Vehicle. Army Technology. Web. 2018
<https://www.army-technology.com/projects/maxxpro-dash/>

International MaxxPro. Wikipedia the free Encyclopedia. Web. 2018.
<https://en.wikipedia.org/wiki/International_MaxxPro>

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Historie je kompilací minulých událostí, se kterými se lidé rozhodli souhlasit.
Napoleon Bonaparte