O životě ve Švýcarsku a v okolních německy mluvících zemích

Krátce po roce 2000 mě osud, na nic se neptaje, zavál v 15-ti letech do Lichtenštejnska... Přesněji řečeno táta tam sehnal práci coby vědec, ze které se nakonec vyklubalo deset let spolupráce. Z toho prvních několik let jsme tam byli přestěhováni celá čtyřčlenná rodina. A tak jsem já prožil až příliš dobrodružných několik let na gymnáziu v sousedním Rakousku, moje o 5 let mladší sestra na švýcarských školách a máma přivykla roli pečující strážkyně naší nově nabyté švýcarské domácnosti. O aspektech života v tomto koutu tří zemí (Dreiländereck) vám chci to zajímavé sdělit v následujících článcích.

1 2 3

Kebab v Lichtenštejnsku kousek od vládní vily, též nepovedená rodinná přesnídávka

Majitel zlatého dolu, turecký důstojný pán zpychnul provozem svého Schnellimbiss bistra ve Vadůzu před knížecí vilou natolik, že se s námi nepáral. Je to jeden z mála případů, kdy přistěhovalec udělá v hostitelské zemi takové štěstí už v první generaci přistěhovalectví, že si může dovolit trochu arogance.

Studiennachhilfe Hamid aneb jak jsem se doučoval latinu u araba

Jelikož jsem na gymnáziu v Rakousku nastoupil o rok později, vyvstala nutnost nejen učit se latinu přes němčinu jako povinný třetí jazyk na gymnáziu, ale ještě jí celý rok dohnat. Když jsem se po půl roce rozkoukal v němčině, opřel jsem se naplno do latiny a tak jsem se dostal do mašinérie firmy živící se doučováním.

Dreiländereck a stručná typologie německy mluvících zemí

V koutu tří zemí kolem Lichtenštejnského knížectví jsme celá rodina několik let žili a zde jsem si také utvořil svůj subjektivní názor na jednotlivé německy mluvící země.

Poslední kultivovaný na polodobrovolné exkurzi do Sankt Gallenu

Znáte to, je poslední den před vysvědčením, ve škole se už neučí, ale přesto tam musíte jít. Nakonec jsem tento výlet ustál s příkladnou ladností.

Několik poznatků o učení se latiny přes němčinu a dále o učení se jazyků obecně

Messina a Ariminum to byly dvě města na jihu a severu římské říše, kde staří římané pumpovali pytle s obilím na dřevěných kárách z jednoho do druhého, osli tam otáčeli mlýnskými koly a kolem podobných věcí se točila celá jednoroční čítanka latiny. Další roky jsme překládali Ovidia a Vergilia z latiny do němčiny.

Učení se jazyku v cizím prostředí rozfázováno

Zde máte popořadě rozepsané fáze, v jakých probíhalo moje zdokonalování se v němčině. Je nutno dodat, že jde o zdokonalování se metodou hozením do vody. Tři roky v cizí zemi, kdy češtinu slyšíte jedině od rodičů večer doma. Tři roky dennodenního života v německojazyčné třídě na gymnáziu v Rakousku a to 6 dní v týdnu (ve Voralrbergu se tehdy chodilo do školy i v sobotu) průměrně 5 až 6 hodin denně. Daný čas představuje konec doby do toho kterého bodu. Pokud by to bylo v německy mluvící škole v českém prostředí, nebylo by to zdaleka tak drsné ani účinné. Přihoršeno ještě tím, že jsme bydleli ve Švýcarsku a já denně přes Lichtenštejnsko dojížděl do Rakouska do školy. Tato celá oblast mluví příšernými nářečími, kde se často i Němec chytá až po čtvrt roce. Proto právě ten gympl v Rakousku, poněvadž tam, na rozdíl od Švýcarska, musí učitelé při hodinách povinně mluvit spisovnou němčinou. O přestávkách, na ulicích, v obchodech i všude jinde je to však jazykově pravá džungle.

1 2 3


Psí společnost; srovnání duševní vyspělosti společností u nás versus na západě

Jak jsem se málem radikalizoval, aneb co se děje v cizině v hlavách fundamentalistů

Xenofobie Švýcarů rozluštěna - má se to jinak, anankasticita; jazykové extrémy;

Hospody, prokletí národů

Švýcarská propagace hospodského ruchu

Brutální výuka jazyků v západní Evropě, Češi, vykašlete se na matiku a důrazně přitvrďte angličtinu

Švýcarské kumulování rodového bohatství

Podpásovka pro cizince – švýcarština - Helvétská víra

Gaunerská nátura lidí v ČR a její skoro absence v německy mluvících zemích

Nepřisuzujte mi náboženské vyznání, aneb Karel Gott jedním z mála skutečných bohů, kterého tenkrát mohli znát

Pět pokynů k učení se cizím jazykům v domácím prostředí podle DigCest

Ukázky z učebnic BundesOberstufenRealGymnasia s rozš. výukou přírodních věd

Poslední kultivovaný na polodobrovolné exkurzi do Sankt Gallenu

Kebab v Lichtenštejnsku kousek od vládní vily, též nepovedená rodinná přesnídávka

Několik poznatků o učení se latiny přes němčinu a dále o učení se jazyků obecně

Studiennachhilfe Hamid aneb jak jsem se doučoval latinu u araba

Učení se jazyku v cizím prostředí rozfázováno

Dreiländereck a stručná typologie německy mluvících zemí

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Ptaní se proč nás odlišuje od zvířat.
z dokumentu o pastích civilizace