Pět pokynů k učení se cizím jazykům v domácím prostředí podle DigCest

Mám na mysli učení se pouze v českém prostředí prostřednictvím školy a vlastních prostředků. Pocházím z doby kdy angličtinu a němčinu učily přeučené ruštinářky s českou výslovností a jenom pro překlady textů do češtiny, než ke konverzaci. Takže jsem brzy pochopil, že chci-li se učit jazyky, musím to vzít do vlastních rukou.

1 - Přestat se stydět za cizí výslovnost. Cizinci vám nerozumí když vyslovujete nesprávně a nebo česky. V české škole vám to projde, ale ne v praxi, tam jinak budete za věčně natvrdlého.

2 - Přestat čerpat z české školy, vzít to do vlastních rukou. Udělejte zásadní rozhodnutí: Chci ten jazyk umět nebo v něm pouze prosperovat v české škole?

3 - Obřím způsobem si zmnohonásobit slovní zásobu
Pomiňte školní slovní zásobu v právě probíraných lekcích, tu se samozřejmě učte také, ale jen pro prospěch v české škole. Vy pro svůj vlastní účel si hodinku denně přes spaním zkuste komentovat dění v politice, filmech, či zážitky dne v cizím jazyce. To je skutečná slovní zásoba, jakou potom opravdu budete sami používat. Tu vás ve škole zpravidla nenaučí. Nejdříve nebudete skoro nic znát, ale to si pište do Excelu, překládejte, tiskněte a učte se. Uvidíte že za měsícbude mozek tak vytrénovaný že zvládnete klidně 50 nových slov denně si vštípit do paměti. Já jsem to dokonce svého času dělal v latině němčině a angličtině najednou, prostě jsem musel a tak to šlo.

Nezaspat dnešní možnosti

Dnes máte kvalitní slovníky k dispozici na internetu, rychle zadarmo a s výslovností. To se našim dědečkům, kteří se učili pouze z rádia, ani nezdálo! Tím chci naznačit, že s dnešními možnostmi se v každém jazyce rozmluví kvalitně každý blbec, pokud sám cítí tu potřebu. Tímto způsobem dennodenního tréninku uvidíte, že už za tři měsíce budete znát skoro všechno, co potřebujete a na neznámé slovo narazíte jen občas náhodou. Většinou ale stačí chvíli zalovit v paměti a stejně se vám vynoří několik ekvivalentů či opisných frází.

4 - poslouchat, poslouchat, poslouchat – zpětná vazba
Teď už jste skoro machři. Nyní potřebujete pouze ladit svoji výslovnost podle výslovnosti rodilých mluvčích a vyjadřovat se takovým způsobem, jak by to udělal rodilý mluvčí nikoli Čech v Češtině anglickými slovy. A k tomu opět máte prvotřídní možnosti dneška.

Za komunistů jsme nemohli, nyní můžeme a tak by toho měl každý zájemce o cizí jazyky využít. Takřka každý má dnes možnost sledovat doma v televizi cizí zpravodajské kanály. Ať jde o CNN, Deutsche Welle, ESPN, zdůrazňuji zpravodajské kanály. Sledování dějových filmů pro tento účel nemá smysl, protože je frustrující i nevhodné. Jednak tam melou strašně rychle, jednak podivným uměleckým jazykem, jednak nad podivnými lidovými tématy a jednak s nesolidními silně citově zabarvenými definicemi nevhodně lidových názorů často publikovatelných pouze právě ve filmech.

PC hry - dokonalý zdroj

Velmi zdůrazňuji PC hry hlavně žánru RPG. Dokonce razím přesvědčení, že učitel angličtiny v Čechách neznající počítačové hry, se kterými běžně operují jeho žáci, se může jít vycpat. Máte tam prvotřídní dabing, brilantní jazyk, brilantní obsah a srozumitelnost, tím že interaktivně komunikujete se světem za obrazovkou tam pochytíte mistrné fráze hovorových obratů, že by se na vás ani Hrabal nehrabal! Ta erpégéčka nejsou dělaná pro průměrné konzumenty, ale pro podobně náročné lidi jako jste sám.
Moje někdejší lichtenštejnská spolužákyně mi to definovala německým pojmem heraushören, tedy doslova vyposlouchat. Časem jsem jí dal zapravdu, že poslouchat je účinnější než mluvit.

Nejdřív poslouchat, mluvit až časem

Dokonce bych označil heslo mluvit, mluvit, mluvit za vysloveně falešný nástroj věčně začínajících jazykových amatérů. Mnohokrát jsem si to sám na sobě potvrzoval v dennodenních situacích v německy mluvícím světě: Jak chcete mluvit, když ještě nemáte slovní zásobu, hbitost ani vyjadřovací aparát? Když se přes tyto nedostatky snažíte pořád mluvit, působíte za blbce a oni o vás časem ztrácejí zájem. Daleko lepší je několik let poslouchat jak mluví oni,dělat si zápisky, doma si to před spaním trénovat a teprve po několika letech (min. půlrok) začít pořádně řečnit. Uvidíte, že budete jako cizinci sklízet potlesk, oto větší získáte jejich další podporu a tím lépe se vám bude v cizím prostředí dařit.

5 - Převod řešení určité oblasti života pouze do angličtiny
Já jsem se rozhodl být informatikem, a tak se snažím si vést celý svůj život kolem hw/sw pouze v angličtině. Veškeré operační systémy, aplikační sw a referenční příručky si už po 15 let vedu pouze v angličtině, dokonce k mnoha pojmům české ekvivalenty ani neznám. Proč? Protože jako informatik denně vyhledávám řešení různých problémů např. při algoritmizaci, pro které najdu tisíceré řešení v angličtině od Australanů, Indů, Rusáků, Číňanů, prostě když definuji svůj problém pár vhodnými slovy v angličtině. V češtině nemáte šanci. Znám jednoho fotografa, co pracuje s Photoshopem v češtině! Tak co asi takový člověk může dokázat? Ten bude do smrti ořezávat fotky! Nebo na gymplu jsme měli jedničkáře z angličtiny, který sice bravurně zvládal gramatiku, ale přitom si stahoval češtiny do programů a do Diabla jedničky! No prostě klasický český vosel par excellence!

Jakmile i toto budete mít uspokojivě podchyceno, nejlépe tak, že vás po několik dlouhých let ani nenapadne řešit určitou problematiku v češtině, máte cíl dosažen a už vás na tomto poli nic nezastaví.

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Kde je strach, tam se zastavuje pokrok.
Petr Chobot