Ukázky z učebnic BundesOberstufenRealGymnasia s rozš. výukou přírodních věd

Pro větší názornost jsem naskenoval pár stránek z učebnic. Kvůli rychlosti načítání převedeno na pouze 16 barev a skeny jsou poměrně nekvalitní, protože jde jen o letmou ukázku. Nenucený, zábavný a popularizační styl (narozdíl od učebnic našich) je však dobře patrný.

Dvě stránky z učebnice psychologie. Je na ní patrný nenucený, zábavný a popularizačnístyl. Tak jako ostatně na všem.

Jak učitel nezapoměl poznamenat: Všimněte si, že americký psycholog A. Maslow byl ein ganz sympatischer Mensch.

Zde je učebnice fyziky, jasně popularizační zábavný styl. Úplně odlišné od našichsbírek vzorečků a definicí, které jsou navíc třikrát tlustší.

Asi nejvíce šokující je pro Čecha učebnice chemie, která je doslova "heftartig" (sešitovéhocharakteru) a shrnuje v sobě pouze nejzákladnější a nejobecnější přírodní zákonitostivysvětlené na max. pěti řádcích. Kvanta našeho nesmyslného učiva úplně chybí,to se tu bere jenom pro zájemce (für besonders Interessierte) a navíc až na univerzitě.

Většiny rakouských žáků když se zeptáte, co je to CO2, nejen že netuší, že je to oxid uhličitý (Kohlenstoffdioxid), ale netuší ani zda jde o plyn či pevnou látku. Znají však několik metod a během několika minut vám to podle nich odvodí. Tady je patrný rozdíl od českých žáků nejvíce. Ti totiž spolehlivě všichni ví, že jde o plyn který vydechujeme a který hraje roli při skleníkovém efektu, i kdybyste je o půlnoci bičem mrskali.

Překladová čítanka latiny (Ovidius): Latina tam byl největší smrťák, skoro jako u nás matematika.

Učebnice literatury dokonale odráží ráz jejich učení. Je to víceméně dobrovolnáčítanka, která ukáže přehled literatury, ale nikoho do ničeho nenutí. Má za úkolpouze zaujmout a informovat ukázkami z děl a je na uvážení žáka jestli si sám něco,co se mu líbilo, v knihovně a během budoucího života vyhledá.

Učebice zeměpisu je vlastně učebnicí hospodářství a je na jejich poměry dostiobjemná. Zdá se, že ale žákům ani učitelce nevadí, že jsme z ní za celý rok probralizhruba desetinu. Také tam bylo zajímavé, že střídavě ve školních rocích se učil buď zeměpis nebo dějepis, ale nikdy oba najednou. Nádherná redukce!

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Pokud s nimi budeme bojovat stejnými zbraněmi, budeme mít i stejné ztráty.
zbraňoví konstruktéři