Školství u nás a jinde

Situace, kterou popisuji, jsem zažil jako student na jednom z pardubických gymnázií kolem roku 2003. Stejně tak jsem zažil tři roky na gymnáziu v Rakousku, přičemž dva roky z toho se překrývaly. Záměrně jsem je opakoval v Čechách a ani jsem neusiloval o uznání rakouských let u nás, ačkoli mám z ministerstva glejt, že školy si byly vzájemně ekvivalentní. Po prvních čtrnácti dnech v českém gymnaziálním koncentráku mi bylo jasné, že s rakouským gymnáziem prostě k české maturitě nemohu, neboť nároky jsou u nás čtyř až desetinásobné (jak v kterých předmětech), což bych ale rozhodně nebral jako chválu, spíše potupu všeobecné české monstróznosti. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, toto heslo v ČR dosud vévodí. Na západě vidíme nepřímou úměrnost, že čím lépe se lidem v zemi daří, tím mají školství jednodušší (také daně, zákony, služby,...).

Matemafie (1) - Stalinové českého školství

Matemafie (2) - Vytváření falešné elity matematických fachidiotů; o nevhodnosti jednovláknového matematického myšlení v informační éře lidstva

Matemafie (3) - Senilní dědkové nám démonizují srovnání se západní Evropou

O nevybočování z řady a vynikání u nás versus na západě

Obrázek českého školství: rovnice, matice, přebujelá matematika a zase rovnice

Proč čeští žáci propadají z němčiny a proč nám česká výuka jazyků dělá ve světě ostudu?

Učitel západního typu

Výuka literatury v Čechách versus v Rakousku, ztrpčování života gymnazistům

České postbolševické školství či postrakouskouherské? Zkrátka s poctivostí nejdřív pojdeš

Školství rakouské a švýcarské versus české (úvod sekce a klíčový článek)

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Strašidelné události se jen velmi těžko vyšetřují. Už svojí povahou jsou prchavé a neuchopitelné.
A. C. Clarke