Matemafie (3) - Senilní dědkové nám démonizují srovnání se západní Evropou

Česká MATEMAFIE senilních přesluhujících dědků nad hrobem, co maturovali ještě za Hitlera a donedávna diktovali životy mladým a co a jak v českém gymnaziálním, univerzitním a matematickém koncentráku.

Mafie matematických fanatiků proniká dokonce už do elitních struktur majících pod palcem náplň českého školství. Je třeba s ní zatočit dříve než jejich po česku matematicky předimenzované choré mysli podělají život ještě více studentům než doposud.

Bohužel jako řadový občan nečinný v politice ani ve školství nevidím žádnou jinou možnost, jak s matematickými fanatiky bojovat, než osvětou.

Situace stále stejná, tudíž žalostná

Mezi léty 2013 až 2017 z ČT24 rok co rok slýcháme, jak špatně čeští žáci dopadají u maturit a zejména v předmětech koketujících s matematikou. Zdroj těchto problémů však jasně vidím v přemrštěných nárocích na matematiku od ZŠ po VŠ. V ČR to vypadá, jako by každá škola libovolného stupně a zaměření měla za úkol vychovávat žáky pro matfyz. Tvrdím, že v obtížnosti matematiky může mít ČR na celém světě jen sotva obdobu. A tuším, že tomu tak bude z podobně neaktuálních pohnutek, jako nám tenkrát ti pitomci obrozenci utvořili češtinu poslovanštěním němčiny a záměrně jí přidali tak mohutnou gramatiku, abychom ty Němce aspoň “sílou gramatiky” trojnásobně překonali. Vznikla tím nelichotivá situace, že dnes dobrá třetina národa neumí bezchybně ani svoji mateřštinu. Češi kvůli tomu neradi používají písemný styk, aby nebylo i na společensky významném člověku poznat, že je to vlastně trouba s čtyřkou z češtiny. Ale dál k matice:

Srovnání se západní Evropou

Tři roky jsem studoval na gymnáziích v německy mluvících zemích. Řeknu vám, že i přes počáteční jazykové problémy jsem ve Švýcarsku a Rakousku platil za vynikajícího matematika. Dokonce jsem jeden rok usiloval i o jedničku na vysvědčení a s minimální námahou jsem ji jeden semestr skutečně měl.

MAT v ČR

V Čechách v rodném jazyce jsem už od ZŠ byl v matematice zcela průměrný trojkař, na gymplu dokonce o trojku těžce bojující trojkař. Jak je to možné? Panuje tu výrazná diskrepance (rozpor) v požadavcích na matematické nadání žáka u nás a kupříkladu v Rakousku. Přitom jsme svoji sousedé podle geografické délky a jediný rozdíl je v tom, že jeden 50 let patřil do východního a druhý do západního bloku.

Mafie matematických fanatiků - projekt zaujatost

Český všeprostupující princip: Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. Že? Pamatuji si, jak bába na základce v třídě s rozšířenou výukou přír. věd (což byla matika) říkávala: Jen si to nezjednodušujte a udělejte to tím těžším způsobem. To z nás potom vychovává národ ochcavačů, neboť kdo už na základce neochcává a zároveň není geniální, ten si v nejbezstarostnějším období života žádnou dětskou zábavu neužije.

To mezinárodní srovnávání nějak blbě testujete, pitomci učitelští!

Jak se vůbec odvažujete mluvit o nějakém mezinárodním srovnávání? Pokud byste to skutečně měli myslet vážně a šli na to metodicky, tak plošně každý rakouský gymnazista by musel být podle obtížnosti české matematiky debilem, a toto poznání jsem nikdy nikde neslyšel. Při jejich (AT) lehkovážnosti a nedostatku zdravého odhadu, při tom, jak se s nimi učitel dětinsky piplá s každou prkotinou, při objemu a těžkosti probírané látky snížené o třetinu až polovinu v každém ročníku v (AT oproti ČR), to by skutečně každý rakouský gymnazista podle čs kritérií musel být debil. A tak to vnímáno není. Nebo nám to ve srovnáních zatajujete? Nebo vám to prostě vychází blbě ve váš prospěch? Jste matemafiáni!

Co z toho vyplývá?

Průměrný Čech díky nárokům celoživotně na něj kladeným musí plošně spočítat příklad o třetinu obtížnější než průměrný Rakušan.

Nebo také: Průměrný Rakušan si nemůže umět poradit s dobrou třetinou příkladů českých. Žádnou takovou informaci jsem však nikde nezaznamenal. Naopak furt jen slyším, jak Češi v mat. testech zaostávají za svými západoevropskými protějšky, což prostě ne a nemůže být pravda. Představte si třeba zdegenerované děti britské. Ty jsou rády, že vůbec rozpoznají lokomotivu od umyvadla. Tak jak za nimi Češi vůbec mohou v něčem zaostávat? Nebo jak to tam teda vy voslové patláte? Vysvětlete mi to Kubáte. Pamatuji, že když jsem jim na gym. v Rakousku ukazoval svoje české sešity z matiky, tak z toho byli úplně zděšeni a mysleli si, že jim tam záměrně machruju a ukazuju jim sešity z o několik tříd vyšších ročníků.

Takže jak to tam krucinál testujete? Učíte tu matiku nějak blbě, pitomci! 

Izer - právě chválím naše učitele

 

Furt byste zvyšovali počet hodin, přitom český gymnazista má už tak zkaženou pubertu odedávna. Vzpomeňme na staré černobílé komedie typu Škola základ života, které se rázem mění v tragédie, když si uvědomíme, že takto to skutečně v české škole chodí ještě o 80 let později!

Čs gymnazista musí mít nejen kvůli matice “železnou prdel”, aby měl na vysvědčení aspoň dvojky. Musí se učit haldy nevyužitelné látky z mnoha předmětů, nemůže si ani chodit hrát s dětmi na dvůr spolu s degeneráty z učilišť, protože každý den musí mít naučeno min. na 6 předmětů, ze kterých může být kdykoli namátkou vyzkoušen. To, že máte v každé třídě pár géniů neznamená, že matiku pro všechny přizpůsobíte zrovna jim. 

Doufám, že až jestli navrch provedete ještě inkluzi degenerátů ve školství, tak automaticky dáte všem běžným gymnazistům známky o dva stupně lepší! Protože jinak to bude opět nespravedlivé a opět to odsere hlavně ten hodný poctivý český student, který si musí nechat všechno líbit.

To ale doufám víte. Když namátkově vyškrtáte horní třetinu nejobtížnějších příkladů od každého matematického tématu, budete mít to, co zvládne nejlepší matematik ve třídě rakouské.

Polidštit matematiku

Ptám se: A jak to, že v mezinárodním srovnávání vycházejí Češi hůř? No protože máte učivem tak nabitý program, že jim to vůbec nevysvětlujete, nemáte čas se s nimi piplat tak jako Rakušáci. Vy je prostě jen seznámíte s novou látkou a ještě tu samou hodinu po nich chcete výsledky. Furt se někam spěchá! V jedné hodině se zároveň prověřuje, vykládá i procvičuje. To v rak. gym. neexistovalo. Permanentně nestíháte, protože toho tam máte moc. Aby to bylo lidské, usekněte obsah matematiky klidně na polovinu, zato to s nimi pořádně proberte, několik hodin za sebou pořád ty samé příklady jen s jinými čísly. Tak to dělají Rakušané. Žáci tomu nakonec rozumí a pamatují si to i dál do života. Také proto, že toho mají o třetinu méně (mat) nebo až o 90% méně (bio, chem, liter). Tak se seberte vy dědkové mizerní a udělejte to české školství lidštější. Víte mj., což mne samotného šokovalo, že třeba škola typu BundesOberstufenRealGymnasium pro žáky v Rakousku vůbec není synonymem ničeho špatného? Přitom snad každá školská forma v ČR nám žákům evokuje něco jako vězení nebo galeje, každé lepší gymnázium ve stotisícovém městě spíš něco jako teror bolševických výslechů nebo rovnou koncentrák či popraviště.

Jděte už od koryt vy čuňata

Chcete toho moc v krátké době, t.j. učíte to prostě blbě a to zejména matiku, vy Kubáti, Bělouni a Prachařové podělaní! Obřím množstvím látky v žácích vychováváte jen robotické zpracovatele dat či živé pochodující encyklopedie vševědy. Ničíte jim vlastní invenci a kreativitu, srážíte iniciativu a likvidujete jejich sebevědomí. A to je zejména to, co je na čs žácích na západě kritizováno, ne? Přitom jste senilní šaškové, co už měli být dvacet let v důchodu nebo radši rovnou v urně! Však myslím, že v roce 2021 vás už snad biologická limitovanost života konečně dovedla k nevyhnutelnému! Nebo jinak, představte si, co byste dnes dělali bez uren! Žrali by vás červi.

Svatba upírů

 

Uvědomte si už konečně, že přesluhující 90letý senilní matem-dědek, by neměl zasedat ve školských radách a čistě z morálního hlediska by neměl mít moc ovlivňovat život dnešních mladých.

Když nechcete od válu, tak prosím už konečně zhebněte, ať na vaše místo může mladší, matematicky podle vás asi méně inteligentní, zato však  člověk lidštější.

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Nechápu, proč se ke sportovcům chováme jako k hrdinům jen proto, že umí kopnout do míče. Je to divné. Jen si myslím, že sport je stupidní a každej kdo ho má rád, je daleko menší člověk.
z filmu Trainwreck 2015, DigCest