{{-- --}}
DCPC Gaming

PC Gaming - největší rozměr zábavy

Zážitek lepší než z filmu či dobrodružného románu, neboť Vy jste jeho hlavním hrdinou, Vy utváříte příběh a okolí reaguje na vaše konání. Podle dovednosti Vás hra odměňuje. Královská zábava, simulace realit jiných oborů, dostání se do problematiky od dětství, zábavnou formou a v angličtině. Nic takového žádná generace před námi neměla! Nebývalá kombinace lidského důvtipu a tvůrčího umění v dokonalém audiovizuálním provedení, kam až možnosti aktuálního HW dovolují. PC gaming je motorem hardwarového pokroku a také prvotním důvodem, proč se řada mladých lidí dává na studium informatiky.

Ashes of Singularity

Před dvaceti lety by to byla vynikající RTS!

TW Thrones of Britannia - Minimalistické, zato stručné, jasné a prostě funguje. Opět nejlepší dosud!

Po krutém bojovém začátku rozmíšek mezi jednotlivými malými národy po vpádu Vikingů do Británie 1066 přichází doba míru a prosperity. Je to zpravidla poté, co se malé národy sjednotí do větších politických celků (třeba už Vikingských) a těm se již vyplatí spolu udržovat mír nebo dokonce kooperovat, aby mohly rychle vzkvétat.

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Nové názory jsou vždy podezřelé a často oponovány jen proto, že ještě nejsou zaběhnuté.
John Locke