Jak číst graf srovnání tanků

Graf je spočítán algoritmem srovnání na základě známých údajů. Tanky, u nichž nejsou všechny údaje známy, se v grafu nenacházejí a byly by to právě ty nejnovější a nejzajímavější. Na vzorec hravě přijdete, pokud jste kdysi dělali něco se shlukovou analýzou a popisnou statistikou.

Rozpětí grafu je roztaženo mezi třemi desetinnými řády a je jen mírně normalizované, takže ten nejlepší stroj jako by byl součinu tisíckrát lepší, než ten nejhorší stroj, což v holých číslech v součinu prostě tak opravdu je. To jsem dal kvůli lépe čitelnému srovnání dvou konkrétních strojů. Pokud bych to dal jen do dvou řádů, tak mezi tanky jen těžko poznáte rozdíly.

Graf je přeškálován, ale naštěstí vyjadřuje jenom relativní rozdíly v tancích, nikoli jejich úplné hodnoty. Zobrazuje tu část skutečnosti, v níž se tanky liší. Ta část grafu, kterou mají všechny tanky společnou, v grafu není. Je to odlišné od grafů benchmarků, které znáte z měření výkonu počítačových komponent. V reálu to neznamená, že nejhorší tank je tisícinou tanku nejlepšího. Znamená to, že se svojí tisícinou pouze odlišuje od maximální hodnoty, která je společná všem tankům. Nejlepší tank tak má tisícinásobný rozdíl od společné hodnoty než tank nejhorší; ne že by byl tisíckrát lepší.

Pokud byste chtěli odhadnout absolutní hodnotu ukazatele, pak si ke všem hodnotám zleva přidejte zhruba hodnotu od oka odhadnutého mediánu množiny.

Argumenty ovlivňující skóre pozitivně

Pancéřování; Nejdůležitější číselný údaj vyjadřuje odolnost tanku vůči projektilům APFSDS, je vzat nejvyšší údaj z možností korba / věž / čelo; Poměrně o jednu třetinu vyšší bývá odolnost vůči průpalnému střelivu, takže je snadno vyvoditelná a není proto vzata do grafu. Také ji většina zdrojů ani neuvádí.

Hlaveň, délka; Délka hlavně hlavního děla v počtu ráží toho děla; Druhý nejdůležitější údaj, co nejvíce ovlivňuje graf.

Hlaveň, ráže; ráže hlavního děla; třetí nejdůležitější údaj, co nejvíce ovlivňuje graf. Mírně zavádí, protože víme, že ruskovýchodní tanky mají o 5 mm vyšší ráži, ale zase kratší komoru a hlaveň, takže západní i ruskovýchodní tanky jsou si nakonec v hybnosti svých projektilů ekvivalentní; Západní tanky, i přes svoji nižší ráži, mívají nakonec úsťovou energii projektilů stejnou až mírně lepší.

Rychlost; Maximální udávaná rychlost tanku na zpevněném povrchu. Víme, že je to jen člověkem určený limit, v případě potřeby by šlo z tanku na chvíli vymáčknout asi o třetinu více.

Motor výkon; Udávaný výkon motoru v koních, výkon základního motoru u první verze prototypu. V grafu se projevuje jako specifický výkon = výkon v koních lomený hmotností v tunách, což je čtvrtý nejdůležitější údaj o každém tanku, pokud by byl uveden samostatně.

Dojezd; Běžně udávaný dojezd tanku, popř. jediný neupřesněný údaj o dojezdu, co byl k nalezení souhlasně ve více zdrojích; Na kolik kilometrů cestovní rychlostí vydrží základní zásoba paliva.

Rok; Je rokem dokončení vývoje tanku, popř. jediný údaj o původu v čase, co byl k nalezení souhlasně na více zdrojích. Pseudoúdaj; je zde jen pro pořádek věcí, může snad vyjadřovat dokonalost digitálních prostředků na palubě, protože předpokládám, že do tanku byla osazena taková zařízení, která představují to špičku své doby a že to novější vždy bude trochu lepší než to starší.

Argumenty ovlivňující skóre negativně

Hmotnost; Číselný údaj bojové hmotnosti tanku, popř. jediný neupřesněný údaj o hmotnosti tanku, co se dal najít shodný ve více zdrojích. Ovlivňuje graf jako součást specifického výkonu.

Posádka; Počet členů posádky tanku; Je vzat do grafu jen pro zajímavost, ve skutečnosti neodráží nic, kromě jakési pseudohodnoty modernosti, automatizovanosti tanku; Také je skoro u všech stejný a liší se jen mezi 3 a 4 členy posádky.

Věrohodnost grafu

Seznáváme, že algoritmus pro výpočet výsledné hodnoty se mi podařilo zachytit dost dobře, (nepochválím-li se sám, nikdo jiný to za mne neudělá). Většina tanků se v grafu skutečně nalézá přesně tam, kde bychom je jako odborná veřejnost zhruba čekali. Pouhé tři tanky se výrazně vymykají od tušené pozice.

Celkově nejstarší tanky skutečně jsou na nejhorších místech, protože ve své době se tanky navrhovaly s daleko horšími parametry, než mají jejich pozdnější kolegové (ráže, pancíř, výkon motoru …).

Jsou zde však nekvantifikovatelné neduhy (externality), s nimiž algoritmus nepočítá. Např. parametricky nejlépe vychází Armata, protože čistě podle strohých čísel to tak opravdu vychází. Ovšem tank vlastně existuje jen v několika předváděcích kusech, sériově se dosud nevyráběl, takže Armata vlastně neexistuje. To se týká také většiny jihoevropských tanků z bývalé Jugoslávie, od nichž je k mání často méně než 5 ks na ukázku. V boji tedy nikdy nebyly a nebudou, takže jsou zde jenom pro zajímavost jejich hodnot.

Algoritmus nelže, ale lhát mohou čísla. Pokud se např. z důvodu ruské propagandy o některém tanku ve všech zdrojích udává, že má výkony o 20% silnější než doopravdy, pak je papírově v grafu prostě má (škoda).

Údaj nejdůležitější je zároveň nejvíce zavádějící - a sice odolnost pancíře proti APFSDS. Ten je všemi armádami světa utajovaný právě proto, že je nejdůležitější. Jeho číselná hodnota spočívá pouze na odhadech znalců a je v rovině dohadů. Bohužel graf ovlivňuje citelně. Často jde o zprůměrovanou hodnotu z více zdrojů a často se liší mezi korbou, čelem a věží tanku, z nichž beru ten nejvyšší údaj, ten však v reálu může pokrývat třeba jen 20% povrchu tanku. Takže nejdůležitější údaj je vlastně jen orientační.

Nakonec nejvíce graf zpravdivuje údaj o roku dokončení vývoje tanku, který nejasné stroje pomáhá zasadit tam, kde jejich pozici tušíme. Časové verze stejného návrhu krásně odpovídají realitě, kdy dřívější návrh skutečně bývá parametricky horší než jeho pozdnější verze. Pokud má časová verze např. silnější pancíř nebo kratší kanón (Abrams, Leopard 2, Challenger 2), graf to zachycuje pravdivým způsobem.

Poučení

Ačkoli parametricky nejlépe vycházejí v tabulce současné dva ruské tanky, jsou nejlepší jen z těch, od nichž známe všechny parametry. V 2022 totiž přichází nová generace západoevropských tanků (Leopard 3, Challenger 3, EMBT, MGCS, KF51, …), jež jsou tak nové a utajené, že o nich zatím neznám všechna data a nemohu je zahrnout do algoritmického srovnání. Byly však stvořeny jako Armata-killers, takže budou ruské tanky zásadně překonávat jak ve strohých číslech, tak ještě v soft-skills nejmodernějšího vedení boje, takže ruské tanky z toho vycházejí příznivě jenom na papíře.

Z historie víme, že čím východnější armády byly, tím vyšší měly vždy tendenci nahrazovat kvalitu kvantitou; typicky rusáci, číňané. K tomu se připočítává onen šlendrián rostoucí směrem k východu, který dělá ruské tanky méně bojeschopnými až k nule a ten také ve strohých hodnotách projeven není.

Nakonec jsem vzorec ukazatele změnil na výpočet součtem namísto součinu (pouze u tanků)! Vypadá to tak daleko méně zaujaté pro ruské tanky, neboť jejich o 5 mm vyšší ráže se v součtu všech hodnot skoro neprojevuje, což odráží skutečnost daleko lépe, než ukazatel vypočítaný součinem, u nějž by to v součinu zvýhodňovalo ruskovýchodní daleko více, i přes to, že o 5 mm vyšší ráže v pravdě nic neznamená. Pořadí tanků podle součtu daleko lépe odpovídá představám laické veřejnosti o tancích dneška, než pořadí vypočítané součinem součinů a podílů.

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Očekávaný zisk z výlučného postavení vlastníka patentu je stimulem pro snahu vynálezců přesto, že se v drtivé většině případů nedostavuje ekonomický efekt.
Abraham Lincoln