Hodnocení tanků v teorii

Tanks evaluation

Jak zjistit, který z moderních MBT je nejlepší? Jde přitom o čistě papírové řešení, protože žádné dva z moderních tanků se spolu nikdy neutkaly na bojišti. Navíc zásadní údaje o tancích - odolnost a složení jejich pancíře, jsou vládami přísně tajeny. Utajovány jsou vlastně i vedlejší údaje, jako třeba skutečná rychlost tanku.

U amerického Abramsu je udávána rychlost 70 km/h, ale od vojáků v dokumentárních pořadech slýcháme, že s nimi běžně jezdí devadesátkou a odhadují, že kdyby šlo opravdu do tuhého, že by z nich i těch 110 km/h vymáčkli.

Podobně je na tom údaj o aktivním systému ochrany. O něm víme, že násobí základní odolnost pancíře v milimetrech tloušťky ekvivalentu homogenního ocelového pancíře. Ale jakým koeficientem ho násobí? Ten může být třeba v rozmezí necelých čísel mezi 0 a 3, ale kolik je to přesně, to asi nikdo nikdy nekvantifikoval a pokud ano, jednotlivé armády nám to rozhodně sdělit nechtějí. 

Budeme tedy muset vzít zavděk dobře vyjádřitelnými strohými daty, jako je dostřel s určitými náboji, dosah senzorů, schopnosti palebních počítačů a jinými sekundárními údaji. Co třeba vyspělost velících a síťových systémů digitálního bojiště? Ty jsou pro účinnost tanků v boji rozhodující, avšak téměř nekvantifikovatelné. To samé platí pro vycvičenost posádky.

Napadla mě drobná pomůcka, jak vyčíslit vyspělost komunikačních systémů: Vzít jako číselný údaj prostě rok výroby, který bude se schopností elektroniky nejspíše v přímé úměře. Také by za měřítko schopnosti vozidel šlo vzít celkové počty vyrobených kusů. Ale co třeba ruská Armata? Ta bude jistě schopná, avšak pro neutěšenou hospodářskou situaci Ruska se dosud sériově nevyráběla. Ale vlastně i to by mohlo o jejích schopnostech nakonec vypovídat. Kdyby byla tak skvělá, tak by se už prostě vyráběla!

Takže nakonec půjdou do algoritmu výsledného bodového ohodnocení právě takováto data, plus třeba s ručně dopočteným údajem o specifickém výkonu, tedy výkon pohonu v koních dělený hmotností v tunách.

Výše jsem popsal svoje nápady na kritéria hodnocení tanků a docela mne uklidnilo, že prestižní server Military-Today nebo Military Factory k tomu přistupuje úplně stejně.

U pěchotních vozidel už budou vstupní údaje daleko smysluplnější. U tanků si bohužel kvůli utajování a značné sofistikovanosti boje s nimi pomáháme nakonec sami a jak se dá.

Hodnocení MBT podle tureckého experta na serveru Academia.edu předestírá, že i pro lidi tanky navrhující je jejich objektivní hodnocení takřka nemožné, protože jde o vyhodnocení interakcí mezi systémy z dalších systémů. A ty má tank z každé země úplně jiné, a sotva srovnatelné jsou byť jenom na papíře.

Podle něj by rovněž nejzásadnějším kritériem byla přesná úroveň balistické ochrany, která je utajena. Dále schopnost přežití tanku, kterou je nemožné vyčíslit, ale dala by se dát do souvislostí s rozměry a siluetou tanku. Nakonec zmiňuje zajímavý údaj tlaku, jakým tank působí na povrch zemský, tedy jakousi “hmotnost v souvislostech”.

Pro obzvláště zaujaté: V odkazech se dají nalézt placené články v PDF ke stažení o nejpovolanějších metodách vyčíslení takovýchto jevů. Jimi se zabývá jakýsi mezinárodní vojenský institut v Ženevě a podobné organizace. Je to metoda DEMATEL a jiné metody operující s fuzzy logikou, shlukovou analýzou a vysokou statistikou. Kupříkladu DEMATEL vyhodnocuje sílu tanku v boji jako výsledek  souhlasící se čtyřmi faktory: manévrování, palebná síla, ochrana a velení. Tyto čtyři ještě zevrubně vyhodnocuje podle subfaktorů v následující tabulce:

Nakonec ještě upozorňuji na skutečnost, že porovnávat tanky relativně mezi sebou a vyhodnocovat číselně jejich celkovou schopnost, jsou dvě odlišné věci.

Dle ukázek prací jednotlivých hodnotících serverů je naopak patrno, že jsem to v malých českých civilních podmínkách udělal naprosto skvěle!

Cimrman: Nepochválím-li se sám, nikdo jiný to za mne neudělá.

Zdroje

https://www.iai.it/sites/default/files/iai2007.pdf

http://www.military-today.com/tanks/top_10_main_battle_tanks.htm

https://www.academia.edu/20135646/Interaction_among_the_Criteria_Affecting_Main_Battle_Tank_Selection_An_Analysis_with_DEMATEL_Method

https://www.researchgate.net/publication/267221100_Evaluating_the_Main_Battle_Tank_Using_Fuzzy_Number_Arithmetic_Operations

https://www.semanticscholar.org/paper/Evaluating-the-best-main-battle-tank-using-fuzzy-Cheng-Lin/588b855beb4256c8ae820b84b6c254a16c1a82af#extracted

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09537325.2016.1213384

https://warisboring.com/as-other-countries-build-better-tanks-britains-challenger-2-falls-behind/

https://breakingdefense.com/2018/10/robot-hover-tanks-with-ray-guns-army-looks-to-replace-m1/

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Následujíc svit slunce opustili jsme starý svět.
z nápisů na Kolumbových karavelách