Armor- Slat armor / klecový pancíř

Slat armor (cage, bar armor)
Klecový pancíř

Je druhem pancéřování pěchotních vozidel a tanků zejména proti ručně odpalovaným protitankovým zbraním RPG (rocket-propelled grenade). Tyto využívají principu projektilu tvarovaného explozí (EFP) a právě proti němu je klec účinná. Protitanková střela totiž narazí do klece dříve než do pancíře samotného, což velmi narušuje samotný princip jejího fungování. Přilétající hlavice je drcena mezi kovovými latěmi klece, což jí zamezí vybuchnout za optimálních podmínek, může poškodit její mechanismus nebo roznětku a ta nedokáže zformovat projektil tvarovaný explozí. Pokud vybuchne přímým nárazem na lať, tak EFP vznikne dříve než má a značná část jeho účinku přijde vniveč. Je třeba dodat, že klec je jenom jedním prvkem v rámci ochrany tanků a není stoprocentní. Její přítomnost takto zachytí jen polovinu střel.

Proti klecovému pancíři vznikly tandemové hlavice, které využívají dvou následných časově oddělených výbuchů. Pro klec samotnou se používají slitiny s různým poměrem obsahu oceli a hliníku ze zřejmého důvodu snižování hmotnosti.

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Prostořekost potápí lodě.
NSA, CIA