Rolled Homogeneous Armor equivalency (RHA)

Rolled Homogeneous Armor equivalency
Homogenní válcovaný pancíř

Referenční hodnota která udává odolnost pancíře bojového vozidla příměrem k standardnímu pancíři ze za žhava válcované oceli. Ten se používal u tanků až do konce 2. sv. v. Poté se vyskytly protitankové zbraně schopné ho velmi snadno prorazit a v reakci na to nové vrstvené a kompozitní typy pancířů poskytující stejnou ochranu při nižší tloušťce než pancíře z homogenní oceli.

Jelikož tloušťka i složení pancíře všech moderních tanků jsou předmětem maximálního utajování, používá se odhad ekvivalentu RHA v milimetrech obdobně, jako naproti tomu je používán údaj síly výbušnin v příměru k dané hmotnosti TNT.

Zdroje

https://www.quora.com/How-do-battle-tank-manufacturers-estimate-the-Rolled-Homogeneous-Armour-equivalency-RHAe-of-composite-armor-such-as-that-on-the-American-M1-or-Russian-T-90-tanks

https://en.wikipedia.org/wiki/Rolled_homogeneous_armour

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Ve vědě nejsou žádné záhady, jen věci které neznáme.
z dokumentu o nanotechnologiích