1. DC
  2. Portál vojenských technologií
  3. Tankové / protitankové TECHNOLOGIE a POJMY

Ejektor zplodin výstřelu

Ejektor plynů
bore evacuator, fume extractor
Rauchabsauger

Ejektor je zařízení k odtahu splodin výstřelu z hlavně ven. Tyto se jinak dostávají do prostoru pro posádku. Ejektor na principu proudového čerpadla způsobí, že spaliny vyjdou vnějším koncem hlavně. Spojení pouzdra ejektoru a hlavně je plynotěsné a uvnitř je do hlavně vyvrtáno několik děr. Přetlak po výstřelu klesá v ejektoru pomaleji než v hlavni a žene spaliny vnějšími šikmými vývrty směrem k ústí hlavně.

Pro nejlepší účinek musí být uzávěr hlavně v tanku otevírán synchronizovaně s ejektorem. Ejektor má tedy smysl jen u poloautomatického nebo automatického nabíjení, kdy uzávěr hlavně je otevřen následkem zpětného rázu.

 

Ejektor pro správný provoz musí být neustále čištěn. U tanků s bezposádkovou věží zpravidla chybí, protože neexistující posádka není otravovány zplodinami výstřelu a tudíž by ejektor znamenal nadbytečnou servisní zátěž navíc.

Zdroje

https://en.wikipedia.org/wiki/Bore_evacuator

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ejektor_%28kan%C3%B3n%29

  1. DC
  2. Portál vojenských technologií
  3. Tankové / protitankové TECHNOLOGIE a POJMY

Portál vojenských technologií,
nejnovější přírůstky:

ART, SPGH
Samohybné dělostřelectvo

VLAP

SR5

AR3

T-300 Kasirga

K-300P Bastion-P / SS-C-5 Stooge

IFV, APC
Bojová vozidla a transportéry pěchoty

Bradley 2 NG

Optical camouflage

Black Widow Spider 8x8

Panus R-600

Wheeled Armoured Vehicle (Improved)

MBT, LT
Hlavní bitevní tanky

Griffin III

Ejektor zplodin výstřelu

Thermal sleeve

EMBT

Kaplan MT / Harimau

Ozbrojené vrtulníky

H225M Caracal (EC725)

Rotor a počet listů rotoru

Wire strike protection system (WSPS)

Airborne early warning and control

OH-1 Kawasaki

Recon, IMV - Lehká vozidla
a transportéry personálu

AJBAN LRSOV

Spider MkII

MRAP

Frag Kit 6

Plasan Sand Cat

AA, SAM, SPAAG
Prostředky protivzdušné obrany

Friend-or-foe identifikace

Marksman

Ramjet - náporový motor

VL Mica SHORAD

C-RAM

Technologie a pojmy
vojenských prostředků obecně

Counter-insurgency (COIN)

Muzzle brake - úsťová brzda

Digitální mapy

Lafetace

Státem sponzorovaný terorismus

▾ Portál vojenských technologií |
▾ Home |
▾ Divácký výzkum |
▾ Organizační |

"Skleróza je matka turistiky."
- Zdeněk Izer