1. DC
  2. Portál vojenských technologií
  3. Tankové / protitankové TECHNOLOGIE a POJMY

Ejektor zplodin výstřelu

Ejektor plynů
bore evacuator, fume extractor
Rauchabsauger

Ejektor je zařízení k odtahu splodin výstřelu z hlavně ven. Tyto se jinak dostávají do prostoru pro posádku. Ejektor na principu proudového čerpadla způsobí, že spaliny vyjdou vnějším koncem hlavně. Spojení pouzdra ejektoru a hlavně je plynotěsné a uvnitř je do hlavně vyvrtáno několik děr. Přetlak po výstřelu klesá v ejektoru pomaleji než v hlavni a žene spaliny vnějšími šikmými vývrty směrem k ústí hlavně.

Pro nejlepší účinek musí být uzávěr hlavně v tanku otevírán synchronizovaně s ejektorem. Ejektor má tedy smysl jen u poloautomatického nebo automatického nabíjení, kdy uzávěr hlavně je otevřen následkem zpětného rázu.

 

Ejektor pro správný provoz musí být neustále čištěn. U tanků s bezposádkovou věží zpravidla chybí, protože neexistující posádka není otravovány zplodinami výstřelu a tudíž by ejektor znamenal nadbytečnou servisní zátěž navíc.

Zdroje

https://en.wikipedia.org/wiki/Bore_evacuator

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ejektor_%28kan%C3%B3n%29

  1. DC
  2. Portál vojenských technologií
  3. Tankové / protitankové TECHNOLOGIE a POJMY

Portál vojenských technologií,
nejnovější přírůstky:

ART, SPGH
Samohybné dělostřelectvo

T5 Denel

VLAP

SR5

AR3

T-300 Kasirga

IFV, APC
Bojová vozidla a transportéry pěchoty

Adaptiv

Borsuk

Stryker DVH (Double V-Hull)

Stryker Dragoon

Rosomak KTO

MBT, LT
Hlavní bitevní tanky

Griffin III

Ejektor zplodin výstřelu

Thermal sleeve

EMBT

Kaplan MT / Harimau

Ozbrojené vrtulníky

Z-10 / CAIC WZ-10

T129 ATAK

H225M Caracal (EC725)

Rotor a počet listů rotoru

Wire strike protection system (WSPS)

Recon, IMV - Lehká vozidla
a transportéry personálu

Caiman MRAP

RG35 6x6

Mosquito HMV AFV-420P

RG33

AJBAN LRSOV

AA, SAM, SPAAG
Prostředky protivzdušné obrany

dolet, dostřel, dosah

Střely s plochou dráhou letu

Goalkeeper

Skyshield

Type 09 SPAAA

Technologie a pojmy
vojenských prostředků obecně

výbušina vs. výbušnina

Optical camouflage

Counter-insurgency (COIN)

Muzzle brake - úsťová brzda

Digitální mapy

▾ Portál vojenských technologií |
▾ Home |
▾ Divácký výzkum |
▾ Organizační |

"Ptaní se proč nás odlišuje od zvířat."
- z dokumentu o pastích civilizace