1. DC
  2. Portál vojenských technologií
  3. Tankové / protitankové TECHNOLOGIE a POJMY

Thermal sleeve

Thermal sleeve (blanket, jacket)
Tepelná objímka hlavně

Tepelná objímka se přidává po celé délce kanónů velkých ráží, typicky u tanků. Jejím hlavním účelem je eliminovat účinky tepelného roztahování hlavně při střelbě.

Původně to byly tepelné izolanty, které bránily jak zahřívání, tak ochlazování hlavně vlivem počasí. Hrozí totiž, že pokud bude teplotní rozdíl mezi vnější a vnitřní polovinou hlavně příliš velký, hlaveň se bude ohýbat a její konec poklesne, což pro přesnost při palbě ani střelbu samotnou není vhodné.

Moderní objímky dokonce mají dokonce izolující mezeru mezi soustřednou vnější a vnitřní částí.

V moderní době se také čím dál častěji užívá vnějším tvarů přidaných kolem hlavně, které mají snížit radarovou a tepelnou zjistitelnost tanku.

  1. DC
  2. Portál vojenských technologií
  3. Tankové / protitankové TECHNOLOGIE a POJMY

Portál vojenských technologií,
nejnovější přírůstky:

ART, SPGH
Samohybné dělostřelectvo

T5 Denel

VLAP

SR5

AR3

T-300 Kasirga

IFV, APC
Bojová vozidla a transportéry pěchoty

Adaptiv

Borsuk

Stryker DVH (Double V-Hull)

Stryker Dragoon

Rosomak KTO

MBT, LT
Hlavní bitevní tanky

Griffin III

Ejektor zplodin výstřelu

Thermal sleeve

EMBT

Kaplan MT / Harimau

Ozbrojené vrtulníky

Z-10 / CAIC WZ-10

T129 ATAK

H225M Caracal (EC725)

Rotor a počet listů rotoru

Wire strike protection system (WSPS)

Recon, IMV - Lehká vozidla
a transportéry personálu

Caiman MRAP

RG35 6x6

Mosquito HMV AFV-420P

RG33

AJBAN LRSOV

AA, SAM, SPAAG
Prostředky protivzdušné obrany

dolet, dostřel, dosah

Střely s plochou dráhou letu

Goalkeeper

Skyshield

Type 09 SPAAA

Technologie a pojmy
vojenských prostředků obecně

výbušina vs. výbušnina

Optical camouflage

Counter-insurgency (COIN)

Muzzle brake - úsťová brzda

Digitální mapy

▾ Portál vojenských technologií |
▾ Home |
▾ Divácký výzkum |
▾ Organizační |

"Ti lidé zkrátka neuvěří, až dokud mimozemšťané nepřiletí a nečapnou je za prdel."
- Fox Mulder