1. DC
  2. Portál vojenských technologií
  3. Tankové / protitankové TECHNOLOGIE a POJMY

Thermal sleeve

Thermal sleeve (blanket, jacket)
Tepelná objímka hlavně

Tepelná objímka se přidává po celé délce kanónů velkých ráží, typicky u tanků. Jejím hlavním účelem je eliminovat účinky tepelného roztahování hlavně při střelbě.

Původně to byly tepelné izolanty, které bránily jak zahřívání, tak ochlazování hlavně vlivem počasí. Hrozí totiž, že pokud bude teplotní rozdíl mezi vnější a vnitřní polovinou hlavně příliš velký, hlaveň se bude ohýbat a její konec poklesne, což pro přesnost při palbě ani střelbu samotnou není vhodné.

Moderní objímky dokonce mají dokonce izolující mezeru mezi soustřednou vnější a vnitřní částí.

V moderní době se také čím dál častěji užívá vnějším tvarů přidaných kolem hlavně, které mají snížit radarovou a tepelnou zjistitelnost tanku.

  1. DC
  2. Portál vojenských technologií
  3. Tankové / protitankové TECHNOLOGIE a POJMY

Portál vojenských technologií,
nejnovější přírůstky:

ART, SPGH
Samohybné dělostřelectvo

VLAP

SR5

AR3

T-300 Kasirga

K-300P Bastion-P / SS-C-5 Stooge

IFV, APC
Bojová vozidla a transportéry pěchoty

Bradley 2 NG

Optical camouflage

Black Widow Spider 8x8

Panus R-600

Wheeled Armoured Vehicle (Improved)

MBT, LT
Hlavní bitevní tanky

Griffin III

Ejektor zplodin výstřelu

Thermal sleeve

EMBT

Kaplan MT / Harimau

Ozbrojené vrtulníky

H225M Caracal (EC725)

Rotor a počet listů rotoru

Wire strike protection system (WSPS)

Airborne early warning and control

OH-1 Kawasaki

Recon, IMV - Lehká vozidla
a transportéry personálu

AJBAN LRSOV

Spider MkII

MRAP

Frag Kit 6

Plasan Sand Cat

AA, SAM, SPAAG
Prostředky protivzdušné obrany

Friend-or-foe identifikace

Marksman

Ramjet - náporový motor

VL Mica SHORAD

C-RAM

Technologie a pojmy
vojenských prostředků obecně

Counter-insurgency (COIN)

Muzzle brake - úsťová brzda

Digitální mapy

Lafetace

Státem sponzorovaný terorismus

▾ Portál vojenských technologií |
▾ Home |
▾ Divácký výzkum |
▾ Organizační |

"Cimrmanovi bylo za časté vytýkáno, že se při vyučovacích hodinách hudby věnoval jiným pracem, jako jsou zkoušky různých motorů, kovářské práce, práce s cirkulární pilou a podobně."
- Divadlo Járy Cimrmana