Plynová turbína

Spalovací turbína, plynová turbína
Gas turbine (multifuel)

U vojenských vozidel se občas setkáváme s různými speciálními druhy pohonů, které odjinud neznáme. Spalovací turbína jako druh tepelného motoru plynové turbíny se spalovací komorou se výjimečně používá k pohonu vozidel, zejména tanků. Jinak jsou motory s jedinou osou souměrnosti typické pro vrtulníky, letadla, elektrické generátory a lokomotivy.

Podle spalování paliva jde o motor s vnitřním spalováním, podle působení spalin jde o motor lopatkový, podle principu turbíny jde o izobarické a radiální motory.

Pracovní látkou je plyn, který vzniká hořením paliva uvnitř motoru. Spaliny při průchodu turbínou jejím lopatkám odevzdávají svoji kinetickou energii. Část vytvořené mechanické energie se odvede hřídelí, část se použije na pohon turbokompresoru. Přebytečná část zůstává ve formě tepelné a kinetické energie spalin.

Mezi výhody patří vysoký výkon, jednoduchost motoru, tichý chod, malé nároky na kvalitu paliva, vysoká provozní spolehlivost, malé rozměry a nízká hmotnost vzhledem k výkonu. Značnou nevýhodou je vysoká spotřeba paliva. Je to dáno tím, že turbína odebírá stejné množství paliva jak při maximálním záběru, tak v klidu.

Kompresor, spalovací komora i turbína jsou umístěné na jedné hřídeli.

Ačkoli touto většinou aspektů se přesně shoduje s požadovanými vlastnostmi téměř ideálního tankového motoru již od poválečné éry, používá se zřídka, a to kvůli problémům ekonomickým, poněvadž dokonalý tankový motor, ke kterému má turbína nejblíže, by byl dražší než zbytek tanku.

Vícepalivovou plynovou turbínu jsme mohli vidět jako pohon pouze u tanků M1 Abrams, T-80U, Strv 103, Leclerc.

Nejslavnější aplikací plynové turbíny jako pohonu tanku je bezpochyby tank Abrams. Jeho výkonnostní data vypadají následovně:

hmotnost tanku zhruba 70 tun;

pro požadavek vysoké pohyblivosti mu tvůrci dali velkou rezervu výkonu;

plynová turbína Honeywell AGT1500C produkuje přes 1100 kW (1500 koňů);

za to platí obrovskou spotřebou, takže operační dosah Abramsu činí jen asi 420 km, což je jenom polovina toho, co ujedou tanky s dieselovými motory;

avšak údaje o jeho reálné maximální rychlosti jsou utajovány - standardně uváděné číslo 72 km/h je totiž pouze hodnota omezovače, který se ve válce může deaktivovat.

Zdroje

Tankové spalovací motory. ČVUT.

https://www.vutbr.cz/www_base/zav_prace_soubor_verejne.php?file_id=15719

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovac%C3%AD_turb%C3%ADna

https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_turbine

Uvidíme, zda tento princip do svých tanků zkopírují Číňané. Bude to zajímavý nezamýšlený ukazatel, pro vhodnost nebo nevhodnost turbín jako pohonu tanků.

Portál vojenských technologií,
nejnovější přírůstky:

Bojové vozidlo pěchoty (IFV / ICV / AFV / APC)

APS- Arena
Přetlakový systém CBRN ochrany
APS- Rheinmetall ADS
STANAG 4569
Adaptiv

Samohybné dělostřelectvo (SPG / MLRS)

Jobaria JDS MCL
Dělostřelecký lokátor radar
PULS
DF-12 / M20
Khan MCL

Bojové vrtulníky

Stub wing, Hardpoint, Pylon, závěsník, raketnice, pumovnice
HIRSS - Potlačení infračervené stopy vrtulníků
Fenestron - krytý ocasní rotor
Semi-active radar homing (SARH)
LANTIRN

Systémy protivzdušné obrany (AA)

Porcupine
Hypersonická zbraň "kluzák"
High energy laser (HEL)
Peresvet
MANPADS - Ručně odpalované protiletecké systémy

Tanky a protitankové technologie (MBT / LT / AT)

Plynová turbína
Vícepalivovost
NAMICA / Sarath
Leclerc XLR
T-90 MS / SM

Průzkumná vozidla a lehké transportéry personálu

Pojmy a technologie války

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Práce se sama neudělá.
české přísloví