Armor- Ruská ERA (Kontakt-5, Relikt, Malachit)

ERA ruského původu (Kontakt-5, Relikt, Malachit)
Explozivní reaktivní pancíř

Je skupinou explozivních reaktivních pancířů (ERA) druhé generace s původem v Sovětském svazu (Rusku). První generace ERA, byla efektivní pouze vůči projektilům tvarovaným explozí, tato druhá generace už byla schopna čelit také kinetickým penetrátorům s oddělitelnými vodícími pouzdry (APFSDS).

Byl uveden 1985 u tanku T-80U, jako jeho charakteristické "cihly" reaktivního pancéřování, viditelné na povrchu T-80. V Češtině nazývány jako dlaždice reaktivního pancéřování. Spočívají v umístění výbušiny mezi dva kovové pláty. Tento reaktivní prvek je ale uvnitř cihly zkosen. Toto uspořádání po explozi rozpíná oba pláty směrem od sebe, díky zkosení ale z pohledu pronikajícího projektilu do stran, což má za následek více efektů, které souhlasně ruší jeho tok energie.

Při iniciaci výbušiny tlakem v reakci na kontakt s přilétajícím projektilem, je vnější plát tlačen směrem ven a vnitřní směrem dovnitř (k tělu tanku). Oba narušují dráhu letu kinetického penetrátoru (u APFSDS) nebo tok žhavého paprsku (u projektilu tvarovaného explozí). Vnější působí proti směru projektilu a díky zkosení funguje principem gilotiny a do dráhy mu stále sune nový a nový kov reaktivního plátu, čímž projektil významně ztrácí průraznou energii. Vnitřní, který se bortí opačným směrem, dále narušuje směr energie projektilu a zároveň jeho tloušťka se přidává k tloušťce pancíře tanku. Celá reakce tak působí na mnohem větším objemu těla tanku, čímž se sníží její bodový průrazný účinek. V některých případech může být dokonce bočními silami tyč penetrátoru rozsekána na nesouvislé kousky. Penetrátor tím přichází minimálně o třetinu své průrazné energie.

Geniálně jednoduché a účinné. Vlastně jde o další rozvinutí efektu zkoseného pancíře. Celá reakce projektilu spolu s reaktivního pancířem způsobí na povrchu tankového pancíře pod nimi pouze hlubší škrábanec, ale nedojde k jeho penetraci. Odpálené dlaždice ERA musí samozřejmě být okamžitě vyměněny za nové, aby bylo stejné místo znovu chráněno.

Princip byl rozvíjen a bylo experimentováno s rozmístěním a zkosením plátů i s použitím tvarovaných náloží mezi nimi. Vznikly tak různé varianty ERA jednotlivých zemí, jmenujme řešení německé, izraelské, americké, československé i polské. Kontakt-5 se zdá zatím nejlevnější při své účinnosti a jeho účinek bude také značně posílen ruskou propagandou. Udává se, že v případě Kontakt-5 je odhadované navýšení protekce v ekvivalentu RHA 250 mm u APFSDS a 600 mm u HEAT (projektilů tvarovaných explozí).

ERA musí být montována na něco velmi pevného, nelze ji přidávat na jemné sofistikované součásti povrchu tanku. Era je neuvěřitelně levná, vzhledem k tomu, na kolik je efektivní. Výbuchy samotné ERA jsou samozřejmě nebezpečné pro pěchotu v blízkosti tanku. Síla potřebná na iniciaci dlaždic ERA musí být proto vybalancována natolik, aby nedocházelo k jejich odpálení např. zásahem z ručních zbraní nebo střepinami dělostřelectva.

Relikt byl vyvinut jako v pořadí třetí ERA ruského původu. Má být ještě dvakrát účinnější než Kontakt-5. Od 2006 je montován na tanky T-90 a T-72. Využívá jiného prostorového rozmístění reaktivních prvků a celkově má snižovat energii APFSDS o polovinu. Také navyšuje ochranu proti tandemovým hlavicím a nutí jejich výrobce umisťovat větší nálož na první prvek tandemu, čímž se do velké míry neguje jejich princip.

Malachit je v pořadí čtvrtá ERA ruského původu. Jsou jí doplňovány tanky Armata.

Byl vyvinut i pátý následník zvaný Kaktus a zatím se experimentuje s jeho nasazením.

Zdroje

http://fofanov.armor.kiev.ua/Tanks/EQP/era.html


https://de.wikipedia.org/wiki/Kontakt-5


https://below-the-turret-ring.blogspot.com/2016/04/explosive-reactive-armor-some-history.html


DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Nastala nová fáze průmyslové revoluce. Lidé už tolik nepotřebují ruce, aby se cítili kreativně.
Digitální Cestovatel