(FCS-MGV) MCS (Mounted Combat System)

Future Combat System [singular]
Manned Ground Vehicles
Mounted Combat System
Light tank concept
Minulý návrh U.S. středně těžkého vozidla budoucnosti

Future Combat System v singuláru byl narozdíl od toho samého v plurálu revoluční koncepcí 40tunového výsadkového tanku, který ač vyvinut, byl tak dobrý a drahý, že ho ministr Donald Rumsfeld zrušil pro škrty v rozpočtu právě proto, že svojí realizací předběhl požadavky o nějakých 15, 20 let dopředu. Podobně až příliš skvělý byl vrtulník Commanche, jehož program byl po zdárně dokončeném vývoji také zrušen. Po přečtení zadávacích požadavků je vám jasné,  že stroj předběhl dobu možná o 30 let a už proto ho museli Američané zrušit, aby příliš neodhaloval jejich technologie do budoucna. Dnes se připravuje do jeho role tank Griffin, který zdaleka nedosahuje takové dokonalosti. A vlastně nejvíce se mu časem přiblíží Izraelci se svým tankem budoucnosti podle projektu Carmel (pokud jej rovněž nezruší). 

Hlavní složkou programu FCS byla MGV (Manned Ground Vehicles) vyvíjené společnostmi BAE Systems and General Dynamics od roku 1999. MGV měl být univerzální podvozkovou pásovou platformou pro sedm navazujících vozidel. Tato společná podvozková část važila 18 tun. Vozidla jí nahrazovaná měla hmotnost 30 až 70 tun. Nejtěžším z vozidel FCS MGV měl být střední tank nebo samohybná houfnice vážící 40 tun.

Tento FCS tank měl být přímým následníkem tanků Abrams a nesl provizorní název MCS (Mounted Combat System). Měl být středním tankem vážícím kolem 40 tun pro dvoučlennou posádku usazenou v korbě a nad nimi měla být bezposádková  věž  s elektronicky ovládaným dělem. Primární situační povědomí mělo být střelci zprostředkováno pomocí soustavy tří druhů kamer.

Hlavní zbraní MCS tanku měl být vysokotlaký 120 mm kanón. Tank měl být hlavně zpředu dobře chráněn kompozitním a reaktivním pancířem proti kinetickým projektilům středních ráží. Použit měl být také experimentální elektrický pancíř,  zapojeny měly být i technologie manipulace s tepelným obrazem tanku a vnější ochranu měl řešit jeden z moderních aktivních hard-kill systémů ochrany. Kdyby ochrana přece jen nevyšla,  mělo to jistit 8 granátometů kouřové clony. 

Podvozek s aktivním zavěšením a měnitelná výška jízdy měly zaručovat pohyb aspoň 60kilometrovou  rychlostí na jakémkoli  povrchu.  Hmotnost celého stroje kolem 40 tun měla umožňovat přesun dvou kusů vzduchem pomocí letounů C-5. Snížená hmotnost a vysoká automatizace vozidla měly dle výpočtů o 50% snižovat vytížení posádky,  o 40%  měla být nižší hmotnost oproti tanku Abrams,  o 20% ekonomičtější měla být spotřeba paliva. A takto měla celková letalita FCS tanků díky technologiím skokově narůst. 

Hlavní devizou nové palebné síly měla být schopnost zničení cíle první ranou a to nepřímou střelbou na 10 km. Střelivo měly tvořit kinetické průbojníky (APFSDS) nové generace s novými propelanty. Zapojeno mělo být automatické nabíjení takové, aby nebylo potřeba lidské asistence a zároveň aby munice s nabíjecím mechanismem byla v uzavřeném oddělení zcela oddělena od posádky. Snad nekonečný seznam technologií stabilizace a polohování hlavně měl zajistit 30% zvýšení přesnosti na 3 km  na nehybný cíl oproti Abramsu, především ale 500% zvýšení přesnosti zásahu na pohyblivý cíl za pohybu tanku. Jako se sekundární protivzdušnou zbraní se počítalo s vysokoenergetickým laserem. 

Prototyp měl splňovat tyto požadavky a být připraven k testování roku 2006, což sice byl, ale do 2009 stále docházelo k zvyšování hmotnosti a ústupům v požadavcích. Prostě požadovaná úroveň ochrany něco váží a to musí nést těžší podvozek. Tento stav se nedařilo vybalancovat už v základní platformě FCS MGV a podvozek se tím dostal do začarovaného kruhu. 2009 byl program FCS MGV zrušen, protože pro vysokou hmotnost nesplňoval aeromobilní limity americké armády. A vládě se nechtělo do tak rozsáhlé přestavby vozového parku, když nesplňovala základní požadavky. Některé výdobytky MGV získané dále pokračovaly programem GCV (Ground Combat Vehicle), který byl posléze 2014 rovněž zrušen. A tak Abramsy ještě nějakou dobu v expedičním vojsku i přes svoji nejvyšší hmotnost jezdit budou.

Zdroje

https://fas.org/man/dod-101/sys/land/fcs.htm

FCS - A Technology Evolution Review and Feasibility. PDF. 1997.

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Pesimismus je nedostatek informace a optimismus taky.
Fr. Koukolík