Systém řízení palby

Fire-control system
Systém řízení palby

Sestává z mnoha spolupracujících prvků poskytujících společný výstup střelci, aby jím obsluhovaný zbraňový systém zasáhl svůj cíl. V dnešní automatizované počítačové době se jím rozumí zcela autonomní zařízení, které řídí palbu za střelce a dělá to zpravidla rychleji a přesněji. Využití nachází především u námořnictva a dělostřelectva, ale také u tanků, řízených střel, kulometů, inteligentní munice, ručních granátometů a ostřelovači se bez nich vůbec neobejdou.

Jednotlivými prvky z nichž sestával postaru, jsou balistický počítač, direktor a radar. Význam těchto pojmů se dnes smazává a prakticky se už hovoří jenom o systému řízení palby, který všechna tato a další podobná zařízení integruje, coby jeden prvek.

Nejmodernější sřp jsou digitální a při dnešním výkonu počítačů spočítají okamžitě výsledek mnoha různých vstupů, jako jsou údaje o hustotě a teplotě vzduchu, směru větru, zakřivení hlavní vlivem teploty, vstup ze zobrazovací techniky jako radar, sonar, tepelný search and track, z laserového dálkoměru.

Systém je záměrně omezen o lidské vstupy z těchto zařízení, jež by mohly vnést chybu do výsledku. Lidský operátor (střelec) pak optickým zařízením ukáže na požadovaný cíl, a systém řízení palby spočítá a nastaví parametry hlavně a oznámí střelci že je zaměřen.

Moderní systémy řízení palby také samy míří a střílejí, typicky u vrtulníků, kde se význam zaměřovacích dat mění v milisekundách a interakce každého výstřelu s lidskou posádkou by zdržovala.

Zdroje

https://en.wikipedia.org/wiki/Fire-control_system

https://maritime.org/doc/firecontrol/index.htm

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

První kontakt bude tak nezvyklý, tak nečekaný, že nás něco takového ani vzdáleně nenapadne.
Nick Pope