Srovnávání vojenských vrtulníků

Moje volba faktorů při srovnávání vojenských vrtulníků vychází ze dvou hlavních rolí těchto vrtulníků: Zaprvé poskytovat pozemním jednotkám včasnou palebnou podporu, zadruhé poskytnout ozbrojený doprovod transportu nebo rovnou transportovat (v nevelkém objemu), zato s ozbrojenou ochranou.

Všechny ozbrojené vrtulníky dokáží účinně šířit zkázu. Ovlivněno je to výkonem posádky, jejíž roli zde nevyhodnocuji. Některé to však dokáží ještě lépe než jiné, ty bývají označovány jako bitevní (attack helicopter) a i mezi nimi jsou rozdíly v účinnosti šíření zkázy na bojiště pod sebou. Některé stroje jsou technickými parametry předurčeny k tomu být lepší než ostatní. Spočítal jsem kombinované skóre ukazatele, který jsem získal s využitím prvků geometrického průměru a váženého průměru z veličin vojenských vrtulníků. Hodnota ukazatele byla poté normalizována a záměrně přeškálována na interval mezi <1;1000>, aby na rozsahu čtyř desetinných míst bylo vidět, jak zásadně se vrtulníky na základě strojových výkonů liší.

Srovnávám zvlášť útočné a zvlášť transportní, jejich vzorec vychází ze stejných veličin, ale ty mají pro každý typ rozdílné váhy. Vojenské vrtulníky laděné více do transportní role mají v porovnávání důraz na počet stojících vojáků výsadku, vrtulníky laděné více do bojové role zase mají důraz kladen na počet protitankových řízených střel (ATGM). Reálné vrtulníky světa variují kdesi mezi oběma rolemi a excelují buď v nákladu vojáků nebo v nákladu zbraní. 

Ze všech mých porovnávání jsou právě vrtulníky nejvíce ošemetné. U nejlepších vrtulníků světa je takřka nemožné získat pravdivý údaj o pancéřování a doletu. Údaje z různých zdrojů se liší ve stovkách kilometrů a jsou zde zaměňovány různé druhy doletů. Snažil jsem se to nakonec odhadnout co nejlépe, a po třech dnech dohledávání veličin jsem to vzdal. Graf vrtulníků prostě stojí na vodě.

Veličiny pro výpočet ukazatele

Rok dokončení návrhu, který odráží technologickou aktuálnost vrtulníku. Snažil jsem se použít údaje pro co nejposlednější verzi vrtulníku.

Počet druhů zbraní. V případě bitevního vrtulníku jsou ideálně 4: Kanón, neřízené protipozemní rakety, řízené protitankové střely a ještě obranná protivzdušná zbraň. Směrem k transportnímu vrtulníku tento počet klesá až k 1 (kulomet) a 0.

Počet protipancéřových raket. U bitevního vrtulníku 16, klesá na 2 až k nule. (Počet ATGM nebo víceúčelových střel.)

Počet stojících vojáků výsadku/transportu. Vidíte, že pro srovnání výkonů mi vůbec nepřišel důležitý počet členů vrtulník ovládající posádky. Většinou se uvádí pouze počet troops a to znamená (seated). Jinak beru počet stojících vojáků ((floor loaded).

Pancéřování. Balistická ochrana vůči kanónům, nebrán údaj vůči střepinám. Víme, že pancéřování třeba na ruských vrtulnících je udáváno tak, že ochrana vůči kulometům bývá do ráže 12.7 a automaticky se tím počítá ochrana vůči střepinám výbušného střeliva 23 mm kanónů.

Maximální rychlost je měřítkem obratnosti v útoku a je v poměru s cestovní rychlostí, která je důležitější po většinu dobu letu vrtulníku. Beru údaj o maximální rychlosti, pokud neznámý, tak nikdy nepřekonaná rychlost. Důležitost tohoto údaje je nízká.

Prázdná hmotnost vrtulníku. To všechno, co vrtulník dokáže, je bráno v potaz na jednotku hmotnosti. Hmotnost (empty weight) je jediná veličina, kterou hodnotím negativně. Čím je hmotnost vyšší, tím více to graf strhává dolů. 

Bojový dolet, na kolik kilometrů má vrtulník paliva, aby někam doletěl, "něco tam udělal" a ještě se vrátil. Pokud je znám dolet, bojový dolet a max přeletová vzdálenost, pak je to hodnota pouhého doletu. Pokud se dolet nedal nalézt, pak jsem dopočítal dolet se zhruba polovinou užitečného zatížení, což bývá něco mezi doletem s prázdnou hmotností a doletem s maximálními nádržemi. Bohužel nelze nalézt přesné opravdové dolety.

Zrovnatak jsem nezapočítal údaj o výkonu motorů, který mi přijde pro srovnání dvou vrtulníků jenom jako pseudoúdaj.

Zdroje

Dokonalá brožura osvětlující fyzikální problematiku letu vrtulníku:

Helicopter performance. Civil aviation authority of New Zealand. Revised in feb-2020.

https://www.aviation.govt.nz/assets/publications/gaps/helicopter-performance.pdf

Ta samá učebnice pilotů z EU:

Performance for helicopter pilots, training leaflet. European helicopter safety team. European aviation safety agency. Köln, Germany. July 2017. https://www.easa.europa.eu/en/downloads/43615/en

The 7 types of military helicopters. Aerocorner.com editorial team.

https://aerocorner.com/blog/types-of-military-helicopters/#1-military-attack-helicopters

Top 9 Attack Helicopters. Military-Today.com editorial team.

http://www.military-today.com/helicopters/top_9_attack_helicopters.htm

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Pokud jsme jediní, kdo se může ptát, pak je to naše povinnost.
NatGeoTV