Infantry fighting vehicle (IFV),(ICV),(BVP)

Infantry fighting vehicle (IFV), Infantry combat vehicle (ICV)
Bojové vozidlo pěchoty (BVP)

Je podle wikipedie obrněné vozidlo, jehož primárním cílem je doprava pěchoty na bojiště a její palebná podpora. V současnosti se rozdíl mezi IFV a APC smazává a je mlhavý. Z definice se ale IFV (BVP) vyznačuje tím, že má ve výzbroji palnou zbraň od ráže 20 mm výše, tj. kanón. Jinými slovy APC má zbraň pouze pro vlastní ochranu, kdežto od IFV se očekává, že bude také bojovat samo za sebe.