Fire-and-forget (active guidance)

Odpal a zapomeň
Plně automatické navádění ŘS

Fire-and-forget je dalším vývojovým stupněm poloautomatického přístupu SACLOS, SARH v navádění řízených střel. Jak název naznačuje, střely po odpalu samy vyhledávají cíl a nepotřebují se spoléhat ani na ozařování cíle návodčím paprskem ani na zpětnou komunikaci s odpalovačem. Z toho plyne velká výhoda - odpalovač nemusí být v přímém vizuálním kontaktu s cílem.

Informace o cíli je střele vštípena těsně před odpalem. Mohou to být jeho souřadnice, radarový podpis, rychlost, infračervený obraz cíle.

Po odpalu se střela řídí soustavou gyroskopů a akcelerometrů (inerciálně), nebo pomocí GPS, či aktivním (vlastním) radarem a vlastní infračervenou elektrooptikou. Cíl v moderní době může rušit navádění soft-kill protiopatřeními (snižování podpisu, rušení, oslňovače, klamné cíle) nebo střelu zneškodnit těsně před zásahem, pokud k tomu má aktivní hard-kill protiopatření.

Nejznámější příklady řízených střel s aktivním naváděním:
AGM-65 Maverick, AIM-120 AMRAAM, Brimstone, Sosna-R, IRIS-T, MICA, Spike.

Zdroje

https://en.wikipedia.org/wiki/Fire-and-forget

https://cs.stanford.edu/people/eroberts/cs181/projects/autonomous-weapons/articles/fire-and-forget.txt

DC home |
Portál vojenských technologií |
Ostatní články |
Organizační

Počítačové hry zušlechťují mysl, umožňují nám nahlížet do jiných oborů.
DigCest